Даатгалын хохирол үнэлэгчийн сургалтын бүртгэл эхэллээ

Ханшийн мэдээ

СОШИАЛ МЕДИА


2017.10.29

2017.10.09

2017.09.27

2017.08.30

2017.07.20

2017.07.05

2017.06.23

2017.06.22

2017.06.08

2017.05.10

2017.04.13

“Нэйшнл ассет менежмент” ХХК-д үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалтын менежментийн, “Ивээлт-Очир” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ 2.5 тэрбум төгрөг байх шаардлагыг хангасан ”Хан Алтайн нуруу”, “Гоулд капитал инвест”, “Дарь финанс” ХХК-уудад банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгов. Мөн, валют арилжааны “Эксклюзивчэнж ББСБ” ХХК-д зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж өгөхөөр боллоо.

2017.03.11

2017.11.17

Даатгалын хохирол үнэлэгчийн сургалтын бүртгэл эхэллээ

2017.11.17

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид үйлчилгээ үзүүлэх хуульч, аудитор, үнэлгээчинд зориулсан сургалт хойшиллоо

2017.11.09

Даатгалын хохирол үнэлэгчийн сургалтын бүртгэл эхэллээ

2017.11.02

Банк бус санхүүгийн байгууллагын удирдлагуудын анхааралд

2017.10.31

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид үйлчилгээ үзүүлэх хуульч, аудитор, үнэлгээчинд зориулсан сургалтын бүртгэл эхэллээ

2017.10.23

Даатгалын байгууллагад аудит хийх үйл ажиллагааны төрөлжсөн сургалт

2017.10.03

Даатгалын байгууллагад аудит хийх үйл ажиллагааны төрөлжсөн сургалтын бүртгэл эхэллээ

2017.09.18

Үнэт цаасны зах зээлд ажил үйлчилгээ явуулах эрх олгох, аттестатчилах сургалтын зар

2017.09.18

Санхүүгийн зах зээл дээр ажиллах мэргэжлийн оролцогчдод зориулсан 2017 оны сургалтын төлөвлөгөө

2017.05.26

Ховд аймаг дах даатгалын төлөөлөгчийн сургалтын бүртгэл эхэллээ

2017.05.18

Даатгалын зуучлагчийн сургалтын бүртгэл эхэллээ

2017.03.27

Даатгалын төлөөлөгчийн сургалтын бүртгэл эхэллээ

2017.03.10

Санхүүгийн зах зээл дээр ажиллах мэргэжлийн оролцогчдод зориулсан эрх олгох 2017 оны сургалтын төлөвлөгөө

2016.11.01

МУИС-ийн бизнесийн сургууль компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалтад суралцахыг урьж байна

2016.10.05

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл

Төсөл хөтөлбөрүүд

Холбоо барих