"Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих журам"-ын төсөлд санал авч байна.
“ББСБ-ын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам”-ын төсөлд зах зээлийн оролцогчид, олон нийтээс санал авч байна.

Ханшийн мэдээ

СОШИАЛ МЕДИА


2019.01.09

2018.12.26

2018.12.14

2018.11.30

2018.11.14

2018.10.17

2018.09.26

2018.09.12

2018.08.29

2018.06.29

2018.06.06

2018.05.23

2019.02.13

Хувьцаат компаниудын анхааралд

2019.01.22

“ББСБ-ын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам”-ын төсөлд зах зээлийн оролцогчид, олон нийтээс санал авч байна.

2019.01.14

Үнэт цаасны зах зээлийн нэр бүхий журмын төслүүдээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай

2019.01.14

“Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих журам”-ын төсөлд зах зээлийн оролцогчид, олон нийтээс санал авч байна.

2018.12.21

ДААТГАГЧ БОЛОН АКТУАРЧДЫН АНХААРАЛД

2018.12.10

Даатгалын зуучлагчийн сургалтын бүртгэл эхэллээ

2018.11.30

Хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай

2018.11.21

"Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам"-ын хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай

2018.11.20

“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ”-ын гэрчилгээ олгох сургалтын зар

2018.11.13

Даатгалын байгууллагад аудит хийх үйл ажиллагааны төрөлжсөн сургалтын зар

2018.11.01

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2018.09.14

Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд олон нийтээс санал авч байна.

2018.09.14

Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл олон нийтээс санал авч байна

2018.09.14

Хадгаламж зээлийн хоршооны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд олон нийт болон зах зээлд оролцогчдоос санал авч байна

2018.09.14

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд олон нийт зах зээлд оролцогчдоос санал авч байна

МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБООД

Төсөл хөтөлбөрүүд

Холбоо барих