Үнэт цаасны газрын дарга Б.Лхагвасүрэн: СЗХ давхар бүртгэлийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна

2017-07-25 09:38