"Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам"-ын хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тухай

2018-11-20 23:13

Хорооны 2016 оны 244 дүгээр тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх тухай журам”-ыг Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн шинэчлэн найруулсантай холбогдуулан 2018 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр Хувьцаат компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн (ТУЗ) гишүүн болон нарийн бичгийн дарга нарын дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулах гэж байна.

 

Хэлэлцүүлгийн үеэр журмын төсөлд тусгах зохицуулалтуудын талаар санал солилцох тул оролцох хүсэлтэй хувьцаат компанийн ТУЗ-ын гишүүн болон нарийн бичгийн дарга нар өөрийн овог, нэр, компанийн нэр, албан тушаал, холбогдох цахим хаяг, утасны дугаарыг khongorzul@frc.mn хаягаар 2018 оны 11 дүгээр сарын 23-ны дотор мэдэгдэж, бүртгэлээ хийлгэнэ үү.

 

Жич: Хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдах байршил болон цагийг оролцох хүсэлтээ илэрхийлсэн албаны төлөөллүүдэд холбогдох цахим хаягаар хариу мэдээлэх болно.