22 ХК НИЙТ 87.8 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН НОГДОЛ АШИГ ОЛГОНО

2020-03-05 10:00

Компанийн тухай хуулийн 46.5-д заасны дагуу Хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаар хэлэлцэн шийдвэрлэж Санхүүгийн зохицуулах хороонд мэдэгдлээ ирүүлдэг. Хуульд заасан 50 хоног 2020 оны 02 дугаар 19-ний өдрөөр дуусгавар болсон бөгөөд дээрх хугацаанд нийт 80 хувьцаат компани ногдол ашиг тараах эсэх мэдэгдлээ ирүүлээд байна. Үүнээс нэр бүхий 22 хувьцаат компани нь нийт 87.8 тэрбум төгрөгийн ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдэд олгохоор шийдвэрлэжээ.         

Харин өнгөрсөн 2019 онд 51 хувьцаат компани ногдол ашиг олгох, эсэх шийдвэр ирүүлсний 11 нь нийт 54.5 тэрбум төгрөгийн ногдол ашиг олгохоор шийдвэрлэсэн байна.