Хүний нөөцийн ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг

Үзэх

2 Санхүүгийн зохицуулах хорооны албан хаагчид

Үзэх

3 2021 онд ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчид

Үзэх

4 Сул орон тоог нөхөх захиалга хүргүүлэх тухай - 2

Үзэх

5 Сул орон тоог нөхөх захиалга хүргүүлэх тухай - 1

Үзэх

6 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 2021 он

Үзэх

7 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 2020 он

Үзэх

8 2020 онд ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчид

Үзэх

9 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 2020 он

Үзэх