Хүний нөөцийн ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 Сул орон тоог нөхөх захиалга хүргүүлэх тухай - 2

Үзэх

2 Сул орон тоог нөхөх захиалга хүргүүлэх тухай - 1

Үзэх

3 Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг

Үзэх

4 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 2021 он

Үзэх

5 Санхүүгийн зохицуулах хорооны албан хаагчид

Үзэх

6 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 2020 он

Үзэх

7 2020 онд ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчид

Үзэх

8 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 2020 он

Үзэх