Хайлт хийх

Хүний нөөцийн ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 Санхүүгийн зохицуулах хорооны албан хаагчдын мэдээлэл /2017.11.14/(7234) Үзэх
2 Сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай(7303) Үзэх
3 Ёс зүйн хороо шинэчлэн байгуулагдлаа(7313) Үзэх
4 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах аргачлал(7063) Үзэх
5 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах Үлгэрчилсэн загвар(7064) Үзэх
6 Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх аргачлал(7065) Үзэх
7 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин/үр дүнгийн гэрээний биелэлт/-г үнэлэх Үлгэрчилсэн загвар(7066) Үзэх
8 Хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөн(7371) Үзэх
9 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол(7415) Үзэх