Банк бус санхүүгийн байгууллага
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Тэнүүн сүлд капитал ББСБ” ХХК/ 39 2023-01-25

Үзэх

2 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Эзэн монгол капитал ББСБ” ХХК/ 38 2023-01-25

Үзэх

3 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Мета кредит” ХХК/ 35 2023-01-25

Үзэх

4 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“ХААН банк” ХХК/ 34 2023-01-25

Үзэх

5 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Прогресскапитал ББСБ” ХХК/ 09 2023-01-13

Үзэх

6 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Хурайлан арвижих” ХХК/ 10 2023-01-13

Үзэх

7 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Ди Эй Эм Өү Эй ББСБ” ХХК/ 11 2023-01-13

Үзэх

8 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Инвескор хэтэвч ББСБ” ХХК/ 12 2023-01-13

Үзэх

9 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Хөвсгөл гео эрдэнэ ББСБ” ХХК/ 19 2023-01-13

Үзэх

10 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Ди эй эс эс ББСБ” ХХК/ 735 2022-12-23

Үзэх

11 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Хасу финанс ББСБ” ХХК/ 734 2022-12-23

Үзэх

12 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Гэрэлт ирээдүй финанс ББСБ” ХХК/ 733 2022-12-23

Үзэх

13 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Хайрхан-Агула ББСБ” ХХК/ 732 2022-12-23

Үзэх

14 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Баян-Агула ББСБ” ХХК/ 731 2022-12-23

Үзэх

15 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Нью-Евро ази ББСБ” ХХК/ 730 2022-12-23

Үзэх