Даатгал
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Ухаашүрт консалтинг” ХХК/ 990 2020-11-25

Үзэх

2 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /"Бодь даатгал" ХК/ 980 2020-11-25

Үзэх

3 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 958 2020-11-11

Үзэх

4 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 957 2020-11-11

Үзэх

5 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 956 2020-11-11

Үзэх

6 Ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 936 2020-10-07

Үзэх

7 "Бодь даатгал" ХХК-ийн даатгалын төлөөлөгч Э.Амартүвшингийн даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 918 2020-10-07

Үзэх

8 Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 883 2020-09-23

Үзэх

9 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 855 2020-09-09

Үзэх

10 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 828 2020-08-12

Үзэх

11 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 827 2020-08-12

Үзэх

12 Бүртгэл, зөвшөөрлийн шуурхай шийдвэрлэх талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 185 2020-04-08

Үзэх

13 Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох тухай 488 2020-06-29

Үзэх

14 Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох тухай 487 2020-06-29

Үзэх

15 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 486 2020-06-29

Үзэх