Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлал, үнэт эдлэл зохицуулалтын газар
Нэр И-мэйл Эхэлсэн огноо Үзэх
1 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хянхлт шалгалт хийх журам

norovtseren@frc.mn

Үзэх

2 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам

norovtseren@frc.mn

Үзэх

3 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн нэгдсэн холбоонд тавигдах шаардлагыг тодорхойлсон журам

sosorbaram@frc.mn

Үзэх

4 Үнэт металл, үнэт чулууны , эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам

tsolmontuya@frc.mn

Үзэх

5 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгуулагын үйл ажиллагаанд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх тухай журам

tsolmontuya@frc.mn

Үзэх

6 Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнесийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам

amlctf@frc.mn

Үзэх

7 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын нэгдсэн холбоонд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох журам

realestate@frc.mn

Үзэх