Нэгдсэн бодлого
Нэр И-мэйл Эхэлсэн огноо Үзэх
1 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАСРАЛТГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАДГАЛАХ БЭЛЭН БАЙДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ

Badamsuren@frc.mn

Үзэх

2 СЭНДБОКС ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ

Batbold_b@frc.mn

Үзэх

3 "МУ-ын санхүүгийн хүртээмжийг сайжруулах хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд санал авч байна.

Narantuya@frc.mn

Үзэх

4 "Монгол Улсын санхүүгийн хүртээмжийг сайжруулах хөтөлбөр"-ийн төсөлд санал авч байна.

Narantuya@frc.mn

Үзэх