Мэдээ, Судалгаа
Нэр Үзэх
1 Технологийн дэвшлийг ашиглан Монгол улсын санхүүгийн зах зээлийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх боломжтой /Хүртээмжтэй санхүү сэтгүүл №50/

Үзэх

2 Хувьсан өөрчлөгдөж буй санхүүгийн зах зээл /Хүртээмжтэй санхүү сэтгүүл №50/

Үзэх

3 Сэндбокс зохицуулалтын орчны хөгжил, дэвшил /Хүртээмжтэй санхүү сэтгүүл №50/

Үзэх

4 Р2P зээлийн үйлчилгээний тухай /Хүртээмжтэй санхүү сэтгүүл дугаар №49/

Үзэх

5 Сэндбокс зохицуулалтын орчин дахь финтекийн туршилт, цаашид авч хэрэгжүүлэх бодлогын арга хэмжээ /Хүртээмжтэй санхүү сэтгүүл №43/

Үзэх

6 Монгол Улсын санхүүгийн зах зээлд сэндбоксын зохицуулалтын орчинг амжилттай нэвтрүүлж байна. /Хүртээмжтэй санхүү сэтгүүл №45/

Үзэх

7 Хиймэл оюун ухааны анхны сэндбоксын зохицуулалтын орчин /Хүртээмжтэй санхүү сэтгүүл №44/

Үзэх

8 Краудфандинг /Хүртээмжтэй санхүү сэтгүүл №45/

Үзэх

9 Сэндбокс гэж юу вэ?

Үзэх