Мэдээ, Судалгаа
Нэр Үзэх
1 Сэндбокс зохицуулалтын орчин дахь финтекийн туршилт, цаашид авч хэрэгжүүлэх бодлогын арга хэмжээ /Хүртээмжтэй санхүү сэтгүүл №43/

Үзэх

2 Монгол Улсын санхүүгийн зах зээлд сэндбоксын зохицуулалтын орчинг амжилттай нэвтрүүлж байна. /Хүртээмжтэй санхүү сэтгүүл №45/

Үзэх

3 Хиймэл оюун ухааны анхны сэндбоксын зохицуулалтын орчин /Хүртээмжтэй санхүү сэтгүүл №44/

Үзэх

4 Краудфандинг /Хүртээмжтэй санхүү сэтгүүл №45/

Үзэх

5 Сэндбокс гэж юу вэ?

Үзэх