2011 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "Угтаал ундрам" хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 12 2011-01-13

Үзэх

2 "Хөгнөхан хөгжил" ХЗХ-ны хапгаламж зээлийг үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 13 2011-01-13

Үзэх

3 "Ханнамнан хөгжил" ХЗХ-ны хапгаламж зээлийг үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 14 2011-01-13

Үзэх

4 "Айраг хас" хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 18 2011-01-13

Үзэх

5 "Партизаны тэнхлэг" хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 23 2011-01-13

Үзэх

6 "Баянхайрхан хас" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 36 2011-01-31

Үзэх

7 "Увсбуян аривжих" ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 37 2011-01-31

Үзэх

8 "Хонгор ирээдүй" хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 38 2011-01-31

Үзэх

9 "Жамба нинж" хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 57 2011-02-23

Үзэх

10 "Аривжих билэг" хорооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 61 2011-02-23

Үзэх

11 "Идэрийн ундрага" хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 88 2011-03-28

Үзэх

12 "Ирээдүйн зорилт" хоршоонд хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 309 2011-11-02

Үзэх

13 “Солжир хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 200 2011-06-30

Үзэх

14 “Хас чандмань” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 378 2011-12-23

Үзэх

15 “Зонойхэшэгэ” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 377 2011-12-23

Үзэх