2011 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 “Улаанбаатар хивс” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан тендер саналыг зөвшөөрөх тухай 402 2011-12-27

Үзэх

2 “Хэрэглээ импекс” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан тендер саналыг зөвшөөрөх тухай 401 2011-12-27

Үзэх

3 “АСЕ энд Т капитал” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 387 2011-12-23

Үзэх

4 “Эрээнцав” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 386 2011-12-23

Үзэх

5 “Цагдуултай” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 385 2011-12-23

Үзэх

6 “Эрдэнэт хүнс” ХК-ийн бусад хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 384 2011-12-23

Үзэх

7 “Баруун бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ” ХК-ийн үнэт цаасны бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулах тухай 383 2011-12-23

Үзэх

8 “Юу Жи Эс” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 382 2011-12-23

Үзэх

9 “Ремикон” ХК-ийн хаалттай хүрээнд санал болгон нэмж гаргаж буй хувьцааг бүртгэх тухай 340 2011-11-23

Үзэх

10 “Гүүдсек” ХХК-ийн брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 338 2011-11-23

Үзэх

11 Үнэт цаасны зах зээлд ажиллах мэргэжилтэнд ажил, үйлчилгээ явуулах эрх олгох тухай 314 2011-11-02

Үзэх

12 “Чандмань тал” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 298 2011-10-12

Үзэх

13 “Монэнзим” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 297 2011-10-12

Үзэх

14 “Жол” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 296 2011-10-12

Үзэх

15 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 295 2011-10-12

Үзэх