2009 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 “Лояалти солюшн” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 56 2009-03-24

Үзэх

2 “Практикал даатгал” ХХК-ийн зарим даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 4 2009-01-27

Үзэх

3 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2 2009-01-27

Үзэх

4 “Түшиг даатгал” ХХК-д санхүүгийн даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 1 2009-01-27

Үзэх

5 “Гранд ко” ХХК-д ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 272 2009-12-23

Үзэх

6 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 270 2009-11-23

Үзэх

7 “Бэст эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 229 2009-11-23

Үзэх

8 “Соёмбо инк” ХХК-д eрдийн даатгалын үйл aжиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 230 2009-11-23

Үзэх

9 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-д эрүүл мэндийн даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 231 2009-11-23

Үзэх

10 “Юу ай си” ХХК-д ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 233 2009-11-23

Үзэх

11 “Болор итгэл даатгал” ХХК-ийн давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 235 2009-11-23

Үзэх

12 Даатгалын компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудыг тухайн албан тушаалд үргэлжлүүлэн ажиллахыг зөвшөөрөх тухай 17 2009-10-08

Үзэх

13 “Нийслэл даатгал” ХХК-ийн ердийн даатгалын ┐ үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг xүчингүй болгох тухай 198 2009-10-10

Үзэх

14 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 197 2009-10-10

Үзэх

15 “Мөнх даатгал” ХХК-д агаарын хөлгийн даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 196 2009-10-10

Үзэх