2010 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 “Жонон даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээ, хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 420 2010-12-22

Үзэх

2 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 419 2010-12-22

Үзэх

3 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 418 2010-12-22

Үзэх

4 “Ган зам даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 417 2010-12-22

Үзэх

5 “Moнгол траст холдинг даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээ, хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 416 2010-12-22

Үзэх

6 Даатгалын актуарчийн эрх олгох тухай 388 2010-12-09

Үзэх

7 “УБ даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 387 2010-12-09

Үзэх

8 “Бодь даатгал” ХХК-д дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 386 2010-12-09

Үзэх

9 “Моннис” ХХК-д ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 384 2010-12-09

Үзэх

10 “Номин даатгал” ХХК-ийн дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 347 2010-11-18

Үзэх

11 “Ард даатгал” ХХК-ийн дүрмийн сангийн хэмжээ, хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 346 2010-11-18

Үзэх

12 Даатгалын төлөөлөгчөөс төвлөрүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг бууруулах тухай 345 2010-11-18

Үзэх

13 “Mөнх даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 278 2010-10-27

Үзэх

14 “Мөнх даатгал” ХХК-ийн дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлж, хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 277 2010-10-27

Үзэх

15 “Тэнгэр даатгал” ХХК-ийн дүрмийн сангийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 276 2010-10-27

Үзэх