2012 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "Мандал женерал даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 397 2012-12-26

Үзэх

2 “Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 396 2012-12-26

Үзэх

3 “Соёмбо даатгал” ХХК-иудад дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 395 2012-12-26

Үзэх

4 “Монре даатгал” ХХК -д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 394 2012-12-26

Үзэх

5 “Ганзам даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 391 2012-12-26

Үзэх

6 “Хаан даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 390 2012-12-26

Үзэх

7 “Хасбанк” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 386 2012-12-26

Үзэх

8 “Эрсдэлийн шийдэл”-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 382 2012-12-26

Үзэх

9 “Моннис даатгал”д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 376 2012-12-26

Үзэх

10 “Номин даатгал”д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 375 2012-12-26

Үзэх

11 “Даатгалын салбарын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г батлах тухай 377 2012-12-26

Үзэх

12 "Бодь даатгал" ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 366 2012-12-12

Үзэх

13 "Соёмбо даатгал" ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 360 2012-12-12

Үзэх

14 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 359 2012-12-12

Үзэх

15 "Сайн дурын даатгалын хэлбэр"-ийг шинэчлэн батлах тухай 356 2012-12-12

Үзэх