2015 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл бүртгэлийн журам, заавар батлах тухай 407 2015-11-23

Үзэх

2 “Тэнцвэр эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 438 2015-12-17

Үзэх

3 “Тод капитал” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 437 2015-12-17

Үзэх

4 “Виннэрвэй” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 436 2015-12-17

Үзэх

5 “АА Аперейзал” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 435 2015-12-17

Үзэх

6 “Релаэнс секюритиз аудит” ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 434 2015-12-17

Үзэх

7 “Ай Ай Би” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 391 2015-11-23

Үзэх

8 “Монре даатгал” ХХК-д даатгалын хэлбэрийн зөвшөөрөл олгох тухай 371 2015-09-25

Үзэх

9 “Банхас” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 365 2015-09-11

Үзэх

10 “Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох, актуарын стандарт үнэлгээ болон актуарчийн хяналт, шалгалт хийх, тайлан гаргах журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай 331 2015-08-05

Үзэх

11 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 330 2015-08-05

Үзэх

12 “Моннис даатгал” ХХК-ийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 307 2015-07-03

Үзэх

13 “Практикал даатгал” ХХК-ийн дүрмийн санг нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрөх тухай 306 2015-07-03

Үзэх

14 “Пийс оф лайф” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 282 2015-06-24

Үзэх

15 “Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээний стандарт загвар”-т нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 274 2015-06-10

Үзэх