2016 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "Соёмбо даатгал" ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 152 2016-05-17

Үзэх

2 "Мэжик консалтинг аудит" ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 293 2016-12-14

Үзэх

3 "Нарангэрэгэ" ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 292 2016-12-14

Үзэх

4 "Тод үнэлгээ" ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 291 2016-12-14

Үзэх

5 "Даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчдийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам"-д өөрчлөлт оруулах тухай 231 2016-06-10

Үзэх

6 "Юу Энд Эн" ХХК-ийн даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 268 2016-09-21

Үзэх

7 "Улаанбаатар хотын банк" ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 263 2016-09-21

Үзэх

8 “Жи Эй Си Си” ХХК-ийн даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 241 2016-06-27

Үзэх

9 “Юу Энд Эн” ХХК-ийн даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 240 2016-06-27

Үзэх

10 “Түвшин ориент” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 239 2016-06-27

Үзэх

11 “Далайван аудит” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 205 2016-06-10

Үзэх

12 "Бодь даатгал" ХХК-ийн дүрмийн сан (хувь нийлүүлсэн хөрөнгө)-гийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 194 2016-05-27

Үзэх

13 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн дүрмийн сан (хувь нийлүүлсэн хөрөнгө)-гийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 150 2016-05-17

Үзэх

14 “Бэст солюшн” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 149 2016-05-17

Үзэх

15 “Ковер хилл” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 148 2016-05-17

Үзэх