Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
Нэр Үзэх
1 Авлигатай тэмцэх газар хөтөлбөр 2020

Үзэх

2 Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2019 оны төлөвлөгөө

Үзэх

3 Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөө

Үзэх