СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 “Цэхбагана” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 22 2021-01-13

Үзэх

2 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /Б.Нямдаваа/ 21 2021-01-13

Үзэх

3 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /Э.Хаш-Эрдэнэ/ 20 2021-01-13

Үзэх

4 Үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Хан металл трейдинг” ХХК/ 19 2021-01-13

Үзэх

5 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Ган роллинг” ХХК/ 18 2021-01-13

Үзэх

6 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Уолл страт капитал” ХХК/ 17 2021-01-13

Үзэх

7 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Бат сутай пропертиз” ХХК/ 16 2021-01-13

Үзэх

8 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Очир-Эрин” ХХК/ 15 2021-01-13

Үзэх

9 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Бат мөнх констракшн” ХХК/ 14 2021-01-13

Үзэх

10 “Партизаны оч” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 13 2021-01-13

Үзэх

11 “Арцатын хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 12 2021-01-13

Үзэх

12 “Зоос өртөө” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 11 2021-01-13

Үзэх

13 “Мөнгөний тус их” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 10 2021-01-13

Үзэх

14 “Ашид баланс аудит” ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 09 2021-01-13

Үзэх

15 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /"Номин даатгал" ХХК/ 08 2021-01-13

Үзэх