СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Ирээдүй инвест ББСБ” ХХК/ 376 2022-06-22

Үзэх

2 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“И Эс Эй финанс ББСБ” ХХК/ 375 2022-06-22

Үзэх

3 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Каражат ББСБ” ХХК/ 374 2022-06-22

Үзэх

4 “Рийлпропертиз Улаанбаатар” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 373 2022-06-22

Үзэх

5 “Кореастандарт пропертиз” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 372 2022-06-22

Үзэх

6 “Гялс зууч” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 371 2022-06-22

Үзэх

7 “Алтан хараацайн үүр” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 370 2022-06-22

Үзэх

8 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Хос гоёл” ХХК/ 369 2022-06-22

Үзэх

9 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Фьючер Ви Ар ворлд” ХХК/ 368 2022-06-22

Үзэх

10 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“И Ар Кэй Эйч И Эм Инвест” ХХК/ 367 2022-06-22

Үзэх

11 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Мэеон брайт” ХХК/ 366 2022-06-22

Үзэх

12 “Дэлгэрдэнж” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 365 2022-06-22

Үзэх

13 “Дэлүүн буян” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 364 2022-06-22

Үзэх

14 “Юбикаб Кредит” ХЗХ-нд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 363 2022-06-22

Үзэх

15 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Үйзэн ивээлт ББСБ” ХХК/ 361 2022-06-22

Үзэх