СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /М.Соёлмаа/ 661 2022-12-02

Үзэх

2 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /М.Ариунсанаа/ 660 2022-12-02

Үзэх

3 Үнэт металл, үнэт чулууны арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /Т.Алтанцэцэг/ 659 2022-12-02

Үзэх

4 “Давст өрнөн дэлгэрэх” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 658 2022-12-02

Үзэх

5 “Хүртээмжтэй хөгжил санаачилга” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 657 2022-12-02

Үзэх

6 “Их итгэмж финанс” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 656 2022-12-02

Үзэх

7 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“МИК актив гучин нэг ТЗК” ХХК/ 655 2022-12-02

Үзэх

8 “Капекс Капитал” ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэх тухай 654 2022-11-25

Үзэх

9 “Анд Дэнөүд” ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэх тухай 653 2022-11-25

Үзэх

10 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Улаанбаатар боурс ББСБ” ХХК/ 652 2022-11-25

Үзэх

11 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Товгор алмаз ББСБ” ХХК/ 651 2022-11-25

Үзэх

12 Нэр бүхий 3 үнэт цаасны компанийн харилцагчдыг шилжүүлэх тухай 650 2022-11-25

Үзэх

13 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Ханх цэнгэл” ХХК/ 649 2022-11-25

Үзэх

14 “Инвескор проперти” ХХК-д салбар байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай 648 2022-11-25

Үзэх

15 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /Б.Буян-Очир/ 647 2022-11-25

Үзэх