Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч
Нэр Үзэх
1 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам

Үзэх

2 "Поверэд Эй Ди Эм" ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэх тухай

Үзэх

3 "Анд Дэнөүд" ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэх тухай

Үзэх

4 "КАПЕКС КАПИТАЛ" ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэх тухай

Үзэх

5 “Капекс Капитал” ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэхээс татгалзах тухай

Үзэх

6 “Грөвт Ассет Менежмент” ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэхээс татгалзах тухай

Үзэх

7 “Мая Койн” ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэхээс татгалзах тухай

Үзэх

8 “Аксиом Девелопмент” ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэхээс татгалзах тухай

Үзэх

9 “Зоос Дижитал Эксчэйнж” ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэх тухай

Үзэх

10 “Чойжин Алтекс” ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэх тухай

Үзэх

11 “Комплекс Дижитал Экосистем” ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэх тухай

Үзэх

12 “Икс Мета” ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэх тухай

Үзэх

13 “Корэкс” ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэх тухай

Үзэх

14 “Нэйшнал Трэйшир Бит Секьюрити” ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэх тухай

Үзэх

15 “Дижитал Эксчейнж Монголиа” ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэх тухай

Үзэх