Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч
Нэр Үзэх Xls Татах
1 "Өлзийт экаунт аудит" ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн санхүүгийн тайланд аудит хийх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай

Үзэх

Татах

2 "Шинэ их тэрбум аудит" ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн санхүүгийн тайланд аудит хийх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай

Үзэх

Татах

3 "Монголын үндэсний тайлагнал аудит" ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн санхүүгийн тайланд аудит хийх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай

Үзэх

Татах

4 "Интер Аудит" ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн санхүүгийн тайланд аудит хийх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай

Үзэх

Татах

5 Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт шалгалт хийх журам

Үзэх

Татах

6 "Поверэд Эй Ди Эм" ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэх тухай

Үзэх

Татах

7 "Анд Дэнөүд" ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэх тухай

Үзэх

Татах

8 "КАПЕКС КАПИТАЛ" ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэх тухай

Үзэх

Татах

9 “Капекс Капитал” ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэхээс татгалзах тухай

Үзэх

Татах

10 “Грөвт Ассет Менежмент” ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэхээс татгалзах тухай

Үзэх

Татах

11 “Мая Койн” ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэхээс татгалзах тухай

Үзэх

Татах

12 “Аксиом Девелопмент” ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэхээс татгалзах тухай

Үзэх

Татах

13 “Зоос Дижитал Эксчэйнж” ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэх тухай

Үзэх

Татах

14 “Чойжин Алтекс” ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэх тухай

Үзэх

Татах

15 “Комплекс Дижитал Экосистем” ХХК-ийг виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчээр бүртгэх тухай

Үзэх

Татах