Ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 4-р сар

Үзэх

2 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 3-р сар

Үзэх

3 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 02-р сар

Үзэх

4 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 01-р сар

Үзэх

5 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөө батлах тухай

Үзэх

6 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай

Үзэх

7 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөөллийг аймаг, нийслэл, дүүрэгт хэрэгжүүлэх журам /шинэчлэн баталсан/

Үзэх

8 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 12-р сар.pdf

Үзэх

9 Санхүүгийн зохицуулах хорооны албан хаагчид

Үзэх

10 2021 онд ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчид

Үзэх

11 Сул орон тоог нөхөх захиалга хүргүүлэх тухай - 2

Үзэх

12 Сул орон тоог нөхөх захиалга хүргүүлэх тухай - 1

Үзэх

13 2021 оны 3 дугаар улирлын өргөдлийн судалгаа тайлан

Үзэх

14 2021 оны 2 дугаар улирлын өргөдлийн судалгаа тайлан

Үзэх

15 2021оны 1 дүгээр улирлын өргөдлийн судалгаа тайлан

Үзэх