Ил тод байдал
Нэр Үзэх
1 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 03-сар

Үзэх

2 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт 02-сар

Үзэх

3 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт -01 сар

Үзэх

4 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт-12 сар

Үзэх

5 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны төлөвлөгөө батлах тухай

Үзэх

6 Тогтвортой санхүүгийн замын зураглал

Үзэх

7 Санхүүгийн зохицуулах хорооны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт

Үзэх

8 ХАСУМ-2022 он

Үзэх

9 2022 онд ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчид

Үзэх

10 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол - 2022 он

Үзэх

11 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол - 2022 он

Үзэх

12 Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол - 2022 он

Үзэх

13 Сул орон тоог нөхөх захиалга - 2022 он

Үзэх

14 Сул орон тоог нөхөх захиалга - 2022 он

Үзэх

15 Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт-11 сар.pdf

Үзэх