Үнэт цаасны салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд

Даатгалын салбарын үзүүлэлтүүд

Банк бус санхүүгийн байгууллагын үзүүлэлтүүд

Хадгаламж зээлийн хоршооны үзүүлэлтүүд

ХААБ-н үзүүлэлтүүд

Даатгалын салбарын 2019 оны II дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2019 оны I дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2018 оны IV дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2018 оны III дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2018 оны II дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2018 оны I дүгээр улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2017 оны IV дугаар улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2017 оны III дугаар улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2017 оны II дугаар улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2017 оны I улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2016 оны IV улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2016 оны III улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2016 оны II улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2016 оны I улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2015 оны IV улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2015 оны III улирлын санхүүгийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2015 оны II улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компаниудын даатгалын нөөц сангийн тайлан /2009 он/

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн 2014 оны орлогын тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын компанийн 2014 оны IV улирлын тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2014 оны санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2014 оны санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны танилцуулга

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2014 оны III улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2014 оны II улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2014 оны I улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх Татах

Даатгалын Салбарын 2013 оны IV улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн 2013 оны IV улирлын орлогын тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын компанийн 2013 оны IV улирлын тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2013 оны III улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2013 оны II улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх Татах

Даатгалын байгууллагуудын 2013 оны I улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх Татах

Даатгалын хохирол үнэлэгч компанийн хохирол үнэлгээний тоо, үнэлсэн хохирлын хэмжээ, үнэлгээний орлого, даатгалын хэлбэр

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2012 оны IV улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компанийн 2012 оны IV улирлын орлогын тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын компанийн 2012 оны IV улирлын тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2012 оны IV улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компаниудын 2012 оны III улирлын орлогын тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын компаниудын 2012 оны III улирлын балансын нэгтгэл

Үзэх Татах

Даатгалын байгууллагуудын 2012 оны III улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компаниудын 2012 оны II улирлын нөхөн төлбөр, нөхөн төлбөр авсан даатгуулагч

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компаниудын 2012 оны II улирлын даатгалын үнэлэгээ, хураамжийн орлогын тайлан

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компаниудын 2012 оны II улирлын нөөцийн сангийн тайлан

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компаниудын 2012 оны II улирлын орлогын тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын компаниудын 2012 оны II улирлын балансын нэгтгэл

Үзэх Татах

Даатгалын байгууллагуудын 2012 оны II улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх Татах

Даатгалын байгууллагуудын 2012 оны I улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх Татах

Даатгалын компаниудын 2012 оны I улирлын балансын нэгтгэл

Үзэх Татах

Ердийн даатгалын компаниудын 2012 оны I улирлын орлогын тайлан

Үзэх Татах

Даатгалын салбарын 2011 оны IV улирлын санхүү, даатгалын үйл ажиллагааны нэгдсэн танилцуулга

Үзэх Татах

Даатгалын компаниудын 2011 оны IV улирлын балансын нэгтгэл

Үзэх Татах