Нүүр > Хууль, Эрх зүйн актууд > Захиргаа, удирдлагын газар

Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Тогтоолын дугаар Үзэх Татах
Журмын нэр
1 Нууцын жагсаалт батлах тухай Цэс 2017-11-21 503 Үзэх Татах
2 Санхүүгийн зохицуулах хорооны төлөөллийг аймаг, нийслэл, дүүрэгт хэрэгжүүлэх журам Хууль 2017-10-19 46 Үзэх Татах
3 Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны хөдөлмөрийн дотоод журам 2015-05-25 160 Үзэх Татах
4 Улсын байцаагчийн зөвлөлийн ажиллах журам Журам 2015-04-21 6 Үзэх Татах
5 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын ерөнхий байцаагч,ахлах байцаагч, байцаагчийн үнэмлэхний загвар Хууль 2015-03-27 5 Үзэх Татах
6 "СЗХ-ны улсын байцаагчын дүрэм"-ийг шинэчлэн батлах тухай Журам 2015-03-23 154 Үзэх Татах
7 Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын байцаагчийн дүрэм Хууль 2015-03-23 154 Үзэх Татах
8 "Санхүүгийн зохицуулах хорооны хуралдааны дэг"-ийг шинэчлэн батлах тухай Цэс 2015-01-21 32 Үзэх Татах
9 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам Хууль 2010-12-01 162 Үзэх Татах
10 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм Хууль 2010-11-10 288 Үзэх Татах
11 Санхүүгийн зохицуулах хорооны шагнал олгох, шагналын сан бүрдүүлэх, зарцуулах журам Цэс 2007-12-26 203 Үзэх Татах
12 Санхүүгийн зохицуулах хорооны дүрэм Хууль 2006-05-26 45 Үзэх Татах
13 Cанхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам Хууль 2006-01-01 56 Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Тогтоолын дугаар Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Тогтоолын дугаар Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Тогтоолын дугаар Үзэх Татах
Нэр Ангилал Батлагдсан огноо Үзэх Татах