2009 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 21212

Үзэх

2 “Булган брокер ХХК”-ийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 239 2009-09-23

Үзэх

3 “Монголиа девелопмент ресорсес” ХК-ийн тусгаарласан хөрөнгийн тухай 238 2009-09-23

Үзэх

4 “Ремикон” ХК-ийн зарим хувьцааг бүртгэлээс хасах тухай 237 2009-09-23

Үзэх

5 “Монголбазальт” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 236 2009-09-23

Үзэх

6 “Монгол секюритиес” ХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 34 2009-02-26

Үзэх

7 “НИК” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 31 2009-01-27

Үзэх

8 “Цацрал Мон” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 30 2009-01-27

Үзэх

9 “Анод банк” ХК-ийн зарим хувьцааг бүртгэлээс хасах тухай 29 2009-01-27

Үзэх

10 “Бидисек” ХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 27 2009-01-27

Үзэх

11 “Монголын хөрөнгийн бирж” ХК-ийн үнэт цаасны арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 26 2009-01-27

Үзэх

12 “Дэлгэрхангай секюритиз” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 25 2009-01-27

Үзэх

13 “Мэргэн санаа” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 24 2009-01-27

Үзэх

14 “Спирт бал бурам” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 23 2009-01-27

Үзэх

15 “Зэргэд” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 21 2009-01-27

Үзэх

16 “Монфрэш Шүүс” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 20 2009-01-27

Үзэх

17 Үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах мэргэжилтнийг аттестачилах, аттестатчилах шалгалтад ороогүй мэргэжилтний эрхийг хүчингүй болгох тухай 19 2009-01-27

Үзэх

18 Тусгаарласан хувьцааны хугацааг сунгах тухай 281 2009-12-23

Үзэх

19 “Хотгор” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 280 2009-12-23

Үзэх

20 “Буянт төв” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 279 2009-12-23

Үзэх

21 “Дархан хөвөн” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигч “БиДиСЕК” ХК-иас гаргасан тендер саналын тухай 248 2009-11-23

Үзэх

22 “Тулгатчандмань баян” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 247 2009-11-23

Үзэх

23 “Эм Даблью Ти Эс” ХХК-д брокер дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 246 2009-11-23

Үзэх

24 Хувьцаа шилжүүлэх тухай 219 2009-10-28

Үзэх

25 Үнэт цаасны зах зээл дээр ажиллах мэргэжилтний ажил үйлчилгээ явуулах эрхийг сэргээх тухай 218 2009-10-28

Үзэх

26 Үнэт цаас бүртгэхээс татгалзах тухай /“Централ Эйшиан Цемент” ХХК / 217 2009-10-28

Үзэх

27 “Дээж” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 216 2009-10-28

Үзэх

28 “Баруун-Урт-Ус” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 215 2009-10-28

Үзэх

29 ”Бумбат Алтай” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэхтусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 214 2009-10-28

Үзэх

30 “Билгэх баянбүрд” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 202 2009-10-10

Үзэх

31 “Мон хөлөг” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 201 2009-10-10

Үзэх

32 “Масдак” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 200 2009-10-10

Үзэх

33 “Монгол шинэс” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 186 2009-09-10

Үзэх

34 Брокер дилерийн “Евразиа капитал монголиа” ХХК-д андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нэмж олгох тухай 184 2009-09-10

Үзэх

35 “Бааз” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 180 2009-09-10

Үзэх

36 “Дэлгэр трейд” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 179 2009-09-10

Үзэх

37 “Гендекс” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 178 2009-09-10

Үзэх

38 ”Өндөрхаан инвест” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 176 2009-09-10

Үзэх

39 “ЗГМС” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 171 2009-07-28

Үзэх

40 “Скайскрапер” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 170 2009-07-28

Үзэх

41 “ДиСиЭф” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 169 2009-07-28

Үзэх

42 “Туул сонгино усны нөөц” ХК-ийн үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааг зогсоох тухай. 156 2009-06-25

Үзэх

43 “Саван трейд” ХК-ийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 149 2009-06-25

Үзэх

44 Үнэт цаасны зах зээл дээр ажиллах мэргэжилтний ажил үйлчилгээ явуулах эрхийг түдгэлзүүлэх тухай 148 2009-06-25

Үзэх

45 ”Бумбат-Алтай” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 147 2009-06-25

Үзэх

46 “Эрдэнэст” ХХК-ийн брокер, диллерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 70 2009-04-26

Үзэх

47 “Хархорин” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 68 2009-04-26

Үзэх

48 “Мөнхсансар” ХК-ийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 62 2009-03-26

Үзэх

49 “Магсаржав” ХК-ийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 61 2009-03-26

Үзэх

50 “Мон-Ургац” ХК-ийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 60 2009-03-26

Үзэх

51 “Дархан худалдаа” ХК-ийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 59 2009-03-26

Үзэх

52 “Найд” ХК-ийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 58 2009-03-26

Үзэх

53 “Шанх” ХК-ийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 57 2009-03-26

Үзэх

54 “Эд хэрэглэгчдийн төв” ХК-ийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 56 2009-03-26

Үзэх

55 “Жирмэн сүлжээ” ХК-ийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 55 2009-03-26

Үзэх

56 “Зүрх-Уул” ХК-ийн хувьцааг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 54 2009-03-26

Үзэх

57 “Манзушир” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 42 2009-03-26

Үзэх

58 “Ди Си Эф” ХХК-ийн брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай. 41 2009-03-26

Үзэх

59 Брокер, дилерийн компанид санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай 35 2009-02-19

Үзэх

60 “Төв Оргил” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 26 2009-01-29

Үзэх

61 ”МонФрэш Шүүс” ХК-ийн үнэт цаасны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 25 2009-01-29

Үзэх