2010 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 “Баян-Итгэлт” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 434 2010-12-22

Үзэх

2 “Рескап секьюритис” ХХК-д брокер, дилерийн болон андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 433 2010-12-22

Үзэх

3 Үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрх олгох тухай 414 2010-12-09

Үзэх

4 Үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 412 2010-12-09

Үзэх

5 “Алтанхоромсог” ХХК-ийн брокер дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 410 2010-12-09

Үзэх

6 “Сөдөт” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 409 2010-12-09

Үзэх

7 “Арта инвест” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 408 2010-12-09

Үзэх

8 ”Эс Жи Капитал” ХХК-д брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 406 2010-12-09

Үзэх

9 “Монголиан интернэшнл брокерс” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 385 2010-12-09

Үзэх

10 “Эм Ай Си Си” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 353 2010-11-18

Үзэх

11 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 352 2010-11-18

Үзэх

12 “Монсек” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 351 2010-11-18

Үзэх

13 “Ханш инвест” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 350 2010-11-18

Үзэх

14 “Санар” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 349 2010-11-18

Үзэх

15 О.Энхбаатарын үнэт цаасны зах зээлд ажил, үйлчилгээ явуулах эрхийг сэргээх тухай 348 2010-11-18

Үзэх

16 Үнэт цаасны зах зээлийн мэргэжлийн байгууллагаас авах зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг түр зогсоох тухай 344 2010-11-18

Үзэх

17 “Тэнгрисекуритиес” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 314 2010-10-27

Үзэх

18 “Монгол шевро” ХК-ийн зарим хувьцааг бүртгэлээс хасах тухай 313 2010-10-27

Үзэх

19 “Превалент” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 312 2010-10-27

Үзэх

20 “Батширээт” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 310 2010-10-27

Үзэх

21 “Блүмсбюри секьюритис” ХХК-ийн брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 308 2010-10-27

Үзэх

22 “Нако түлш” ХК-ийн өрийг хувьцаагаар сольж нэмж үнэт цаас гаргах тухай 235 2010-08-25

Үзэх

23 “Хай би ойл” ХК-ийн өрийг хувьцаагаар сольж нэмж үнэт цаас гаргахыг зөвшөөрөх тухай 234 2010-08-25

Үзэх

24 “Ардын эрх” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 233 2010-08-25

Үзэх

25 “Си Си Пи” ХХК-ийн брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 224 2010-08-25

Үзэх

26 “АСЕ энд Т секюритиес” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 223 2010-08-25

Үзэх

27 Үнэт цаасны зах зээлд ажил, үйлчилгээ явуулах эрхийг түдгэлзүүлэх тухай 222 2010-08-25

Үзэх

28 “Фронтиер” ХХК-ийн брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 209 2010-06-30

Үзэх

29 “Бидисек” ХК-ийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 208 2010-06-30

Үзэх

30 “Чацаргана” ХК-ийн оноосон нэрийг үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөн бүртгэх тухай 206 2010-06-30

Үзэх

31 “БАТС” ХХК-ийн брокер дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 204 2010-06-30

Үзэх

32 “Туул сонгино усны нөөц” ХК-ийн оноосон нэрийг “Монголиа Девелопмент Ресорсес” ХК болгон үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөн бүртгэх тухай 215 2010-06-30

Үзэх

33 “Глобал Ассет” ХХК-ийн брокер, дилерийн болон хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 165 2010-06-16

Үзэх

34 “Монет” ХХК-ийн брокер, дилерийн болон андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлийг нэмж олгох тухай 164 2010-06-16

Үзэх

35 “ТТСЕК” ХХК-ийн брокер дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 162 2010-05-28

Үзэх

36 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 157 2010-05-28

Үзэх

37 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 156 2010-05-28

Үзэх

38 Зарим брокер, дилерийн компаниудын итгэмжлэлийн үндсэн дээр харилцагчийн захиалга үйлдэх, холболтын данс нээх, данс нэгтгэх, данс хооронд мөнгөн болон үнэт цаасны шилжүүлэг хийх ажиллагааг сэргээх тухай 155 2010-05-28

Үзэх

39 “Монад” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлийг хүчингүй болгох тухай 154 2010-05-28

Үзэх

40 “Мөнх Үндэс” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 153 2010-05-28

Үзэх

41 “Эрдэнэт хивс” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 152 2010-05-28

Үзэх

42 “Архуст шунхлай” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 150 2010-05-28

Үзэх

43 “Монгол эд импекс” ХК-ийн зарим хувь нийлүүлэгчдийн хувьцааг саналын эрхгүйд тооцох тухай 132 2010-04-28

Үзэх

44 “Эрдэнэст” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 129 2010-04-28

Үзэх

45 “Булган брокер” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 128 2010-04-28

Үзэх

46 “Автокомбинат” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 126 2010-04-28

Үзэх

47 “Увс хүнс” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 125 2010-04-28

Үзэх

48 “Таван богд” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 124 2010-04-28

Үзэх

49 “Илч Архангай” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 96 2010-03-24

Үзэх

50 “Хайлааст” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 94 2010-03-24

Үзэх

51 “Туул сонгино усны нөөц” ХК-ийн зарим үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 93 2010-03-24

Үзэх

52 “Туул сонгино усны нөөц” ХК-ийн үнэт цаасны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 92 2010-03-24

Үзэх

53 “Хаш орд” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 91 2010-03-24

Үзэх

54 “Авто 28” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 90 2010-03-24

Үзэх

55 “Өгөөж сүмбэр” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 89 2010-03-24

Үзэх

56 “Шарын гол” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан тендер саналыг зөвшөөрөх тухай 87 2013-03-24

Үзэх