2011 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 “Улаанбаатар хивс” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан тендер саналыг зөвшөөрөх тухай 402 2011-12-27

Үзэх

2 “Хэрэглээ импекс” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан тендер саналыг зөвшөөрөх тухай 401 2011-12-27

Үзэх

3 “АСЕ энд Т капитал” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 387 2011-12-23

Үзэх

4 “Эрээнцав” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 386 2011-12-23

Үзэх

5 “Цагдуултай” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 385 2011-12-23

Үзэх

6 “Эрдэнэт хүнс” ХК-ийн бусад хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 384 2011-12-23

Үзэх

7 “Баруун бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ” ХК-ийн үнэт цаасны бүрдүүлбэрт өөрчлөлт оруулах тухай 383 2011-12-23

Үзэх

8 “Юу Жи Эс” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 382 2011-12-23

Үзэх

9 “Ремикон” ХК-ийн хаалттай хүрээнд санал болгон нэмж гаргаж буй хувьцааг бүртгэх тухай 340 2011-11-23

Үзэх

10 “Гүүдсек” ХХК-ийн брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 338 2011-11-23

Үзэх

11 Үнэт цаасны зах зээлд ажиллах мэргэжилтэнд ажил, үйлчилгээ явуулах эрх олгох тухай 314 2011-11-02

Үзэх

12 “Чандмань тал” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 298 2011-10-12

Үзэх

13 “Монэнзим” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 297 2011-10-12

Үзэх

14 “Жол” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 296 2011-10-12

Үзэх

15 Үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 295 2011-10-12

Үзэх

16 “Монхан Трейд” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 293 2011-10-12

Үзэх

17 “Стандарт инвестмент” ХХК-д хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нэмж олгох тухай 292 2011-10-12

Үзэх

18 “Туушин инвест” ХХК-д андеррайтер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрл 291 2011-10-12

Үзэх

19 “Мөнх үндэс” ХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 290 2011-10-12

Үзэх

20 “Юнайтэд Секьюритс” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 289 2011-10-12

Үзэх

21 “Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагааны тухай журам” батлах тухай 266 2011-09-14

Үзэх

22 Иргэн Х.Ганхуягийн“Ремикон” ХК-д оруулсан хөрөнгийг хувьцаанд хөрвүүлэх тухай 265 2011-09-14

Үзэх

23 Хуртай” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 263 2011-09-14

Үзэх

24 Эм Жэй Ай Эйч” ХХК-д брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 246 2011-08-24

Үзэх

25 “Шарын гол” ХК-ийн нийтэд санал болгон нэмж гаргаж буй хувьцааг бүртгэх тухай 250 2011-08-24

Үзэх

26 “Бумбат шигтгээ” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 247 2011-08-24

Үзэх

27 Үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн тухай журмын 2.1.3 дахь заалтыг өөрчлөн найруулах тухай 245 2011-08-24

Үзэх

28 “Ди Си Эф Си” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох тухай 244 2011-08-24

Үзэх

29 “ГАУЛИ” ХХК-ийн брокер, дилер, андеррайтерийн тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 243 2011-07-26

Үзэх

30 “НИКИ” ХХК-ийн брокер, дилерийн тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 242 2011-08-24

Үзэх

31 Үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрх олгох тухай 228 2011-07-26

Үзэх

32 Үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрх олгох тухай 227 2011-07-26

Үзэх

33 Оноосон нэр сольж үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 226 2011-07-26

Үзэх

34 “Бэрх-Уул” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан тендер саналыг зөвшөөрөх тухай 224 2011-07-26

Үзэх

35 “Зэт Жи Би” ХХК-д брокер дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 207 2011-06-30

Үзэх

36 Үнэт цаасны зах зээлд ажил үйлчилгээ явуулах мэргэжилтний эрхийг сунгах тухай 188 2011-06-30

Үзэх

37 “Эф Си Икс” ХХК-д брокер, дилер андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 187 2011-06-30

Үзэх

38 “Таван толгой” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 186 2011-06-30

Үзэх

39 “Сөдөт” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан тендер саналыг зөвшөөрөх тухай 185 2011-06-30

Үзэх

40 “Мөнх огторгуй” ХХК-д брокер дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 184 2011-06-30

Үзэх

41 “Глобаль траст секьюритис” ХХК-д брокер дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 183 2011-06-30

Үзэх

42 “Сикап” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 182 2011-06-30

Үзэх

43 “Би Би Эс Эс” ХХК-д брокер дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 181 2011-06-30

Үзэх

44 “Тень Ди Сек” ХХК-д брокер дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 180 2011-06-30

Үзэх

45 “АБЖЯ” ХХК-д брокер дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 179 2011-06-30

Үзэх

46 Үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрхийг сунгах тухай 168 2011-06-02

Үзэх

47 Үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрх олгох тухай 167 2011-06-02

Үзэх

48 “Хялганат” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан тендер саналыг зөвшөөрөх тухай 166 2011-06-02

Үзэх

49 ”Соёмбо Инвестмент Корпораци” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 162 2011-06-02

Үзэх

50 “Суурь секюритис” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 161 2011-06-02

Үзэх

51 “Баянзүрх инвест” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 143 2011-05-06

Үзэх

52 “Гранд девелопмэнт” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 142 2011-05-06

Үзэх

53 “Стандарт Инвестмент” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 141 2011-05-06

Үзэх

54 “Бага хээр” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 140 2011-05-06

Үзэх

55 Үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрх олгох тухай 139 2011-05-06

Үзэх

56 “Орд харш” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 137 2011-05-06

Үзэх

57 “Гацуурт трейд” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 136 2011-05-06

Үзэх

58 “Блэкстоун интернэйшнл” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 135 2011-05-06

Үзэх

59 “Нарантуул шейл ойл корпорейшн” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 134 2011-05-06

Үзэх

60 “Туушин Инвест” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 133 2011-05-06

Үзэх

61 “Эрдэнэбаян арвижих” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 132 2011-05-06

Үзэх

62 “Грандлайн” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 131 2011-05-06

Үзэх

63 “Силикат” ХК-ийн хувьцааг хуваах, нийтэд санал болгон нэмж гаргаж буй хувьцааг бүртгэх тухай 130 2011-05-06

Үзэх

64 “Монгол ном” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 111 2011-04-21

Үзэх

65 Үнэт цаасны зах зээл дээр мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрх олгох тухай 96 2011-04-18

Үзэх