2012 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банкинд харилцагчийн нэрийн өмнөөс түүний даалгавраар гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох тухай 388 2012-12-26

Үзэх

2 "Ситико-Аудит" ХХК-ийг үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх аудитын компаниар бүртгэх тухай 362 2012-12-12

Үзэх

3 Нэр бүхий арилжааны банкнуудад харилцагчийн нэрийн өмнөөс түүний даалгавраар гүйцэтгэх хөрөнгө оруулалтын бусад ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгох тухай 365 2012-12-12

Үзэх

4 "Хурх гол" ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 337 2012-11-28

Үзэх

5 “Баянхайрхан” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 338 2012-11-28

Үзэх

6 Монгол улсын Засгийн газраас олон улсын хөрөнгийн зах зээлд гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 330 2012-11-20

Үзэх

7 Аэрогеодези” ХК-ийн үнэт цаасыг үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай 323 2012-11-07

Үзэх

8 “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ХК-ийн үнэт цаасны арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 322 2012-11-07

Үзэх

9 Брокер, дилерийн “Масдак” ХХК-ийн арилжаалсан МХБ-ын 2002.6.10-ны арилжааны 23 дугаар хэлцлийг хү 310 2012-10-25

Үзэх

10 “Дэлгэрэх хүнс” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 318 2012-10-25

Үзэх

11 “Хаанлекс” ХХК-ийг үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн компаниар бүртгэх тухай 306 2012-10-10

Үзэх

12 “Санар” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 296 2012-10-10

Үзэх

13 “Монгол шуудан” ТӨХК-ийн нийтэд санал болгон нэмж гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 294 2012-09-26

Үзэх

14 “Монгол шуудан” ТӨХК-ийн үнэт цаасыг үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэх тухай 293 2012-09-26

Үзэх

15 Монгол секьюритиес” ХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 287 2012-09-26

Үзэх

16 “Зэргэд” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 285 2012-09-12

Үзэх

17 “Атар өргөө” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 282 2012-09-12

Үзэх

18 “Өвханын материал” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа зэмшигчдээс бусад хувьцаа эзэмшигчдийн хувьдааг худалдан авахаар гаргасан саналыг зөвшөөрөх тухай 267 2012-08-29

Үзэх

19 "Алтан хоромсог” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай 266 2012-08-29

Үзэх

20 "Чоно капитал” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 265 2012-08-29

Үзэх

21 "Очир капитал” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 264 2012-08-29

Үзэх

22 "Азиа Пасифик Пропертис" ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 238 2012-08-08

Үзэх

23 Үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх үнэлгээний компаниар бүртгэх тухай 261 2012-08-08

Үзэх

24 Үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн компаниар бүртгэх тухай 260 2012-08-08

Үзэх

25 Үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх аудитын компаниар бүртгэх тухай 259 2012-08-08

Үзэх

26 “Шарын гол” ХК-ийн үнэт цаасыг тусгаарлалтаас чөлөөлөх тухай 247 2012-08-08

Үзэх

27 “Дэлгэрхангай секюритиз” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах 246 2012-08-08

Үзэх

28 “Таван богд” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 245 2012-08-08

Үзэх

29 “Ди Си Эф” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 244 2012-08-08

Үзэх

30 “Мэргэн Санаа” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 243 2012-08-08

Үзэх

31 “Талын зам” ХК-ийн үнэт цаасыг үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэх тухай 240 2012-08-08

Үзэх

32 "Харгуй" ХК-ийн үнэт цаасыг үнэт цаасны бүртгэлд бүртгэх тухай 239 2012-08-08

Үзэх

33 Б.Оргилын үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрхийг хүчингүй болгох тухай 228 2012-07-04

Үзэх

34 “Шад трейд” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс бусад хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг худалдан авахаар гаргасан саналыг зөвшөөрөх тухай 224 2012-07-04

Үзэх

35 “Байгууламж” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 223 2012-07-04

Үзэх

36 “Марс капитал” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 214 2012-07-04

Үзэх

37 “Хүннү Эмпайр” ХХК-д брокер, диллерийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 213 2012-07-04

Үзэх

38 “Баянгол зочид буудал” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 212 2012-07-04

Үзэх

39 “Ѳв ханын материал” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх, компанийн оноосон нэр ѳѳрчлѳх тухай 209 2012-06-20

Үзэх

40 “Глейс таван зуун наян нэг” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 208 2012-06-20

Үзэх

41 “Тахько” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд ѳѳрчлѳлт оруулах тухай 207 2012-06-20

Үзэх

42 “Гендекс” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зѳвшѳѳрлийг сунгах тухай 176 2012-06-20

Үзэх

43 “Би Ди Сек” ХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зѳвшѳѳрлийг сунгах тухай 172 2012-06-20

Үзэх

44 “Эм Ди Эс энд Ассошейтс” ЗБН-ийг үнэт цаас гаргагчид үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн компаниар бүртгэх тухай 171 2012-06-20

Үзэх

45 “Тэнгри Секуритиес” ХХК-ийн брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зѳвшѳѳрлийг сунгах тухай 170 2012-06-20

Үзэх

46 “Солонго экспресс” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 162 2012-05-23

Үзэх

47 “Дархан гурил тэжээл” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг сэргээх тухай 161 2012-05-23

Үзэх

48 “Гермес центр” ХК-ийн хувьцааны тусгаарлалтыг цуцлах тухай 148 2012-05-23

Үзэх

49 “Батширээт” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлээс хасах тухай 138 2012-05-09

Үзэх

50 “Прогресс партнерс” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 111 2012-04-18

Үзэх

51 Үнэт цаасыг тусгаарлалтаас чөлөөлөх тухай 92 2012-04-18

Үзэх

52 “Хас банк” ХХК-иас гадаадын хөрөнгийн бирж дээр гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 90 2012-04-18

Үзэх

53 “Голомт банк” ХХК-иас гадаадын хөрөнгийн бирж дээр гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 89 2012-04-18

Үзэх

54 “Худалдаа хөгжлийн банк” ХХК-иас гадаадын хөрөнгийн бирж дээр гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 88 2012-04-18

Үзэх

55 “Э-Транс ложистик” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах бүртгэлийн өдрийг тогтоох тухай 87 2012-04-18

Үзэх

56 “Эм Эн Эс Ти Ти” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 85 2012-04-18

Үзэх

57 “Түшиг траст” ХХК-д брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 76 2012-04-04

Үзэх

58 Үнэт цаасны өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 73 2012-03-14

Үзэх

59 “Арбаянхангай” ХК-ийн бусад хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг заавал худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 55 2012-03-14

Үзэх

60 “Бишрэлт индастриал” ХК-ийн бусад хувьцаа эзэмшигчдийн хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 54 2012-03-14

Үзэх

61 Эрдэнэт-суврага ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 53 2012-03-14

Үзэх

62 “Монгол Улсын Хөгжлийн банк” ХХК-иас гадаадын хөрөнгийн бирж дээр гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 49 2012-03-02

Үзэх

63 “Бэрэн майнинг” ХХК-ийн нийтэд санал болгон гаргах үнэт цаасыг бүртгэх тухай 47 2012-02-15

Үзэх

64 Үнэт цаасны өмчлөх эрхийг шилжүүлэх тухай 43 2012-02-15

Үзэх

65 “Хорол-Эрдэнэ” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс гаргасан саналыг зөвшөөрөх тухай 41 2012-02-15

Үзэх

66 “Монголын төмөр зам” ТӨХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 40 2012-02-15

Үзэх

67 “Улаанбаатар АЗЗА” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 39 2012-02-15

Үзэх

68 “Багануур АЗЗА” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлд бүртгэх тухай 38 2012-02-25

Үзэх

69 “Эрдэнэсант АЗЗА” ХК-ийн үнэт цаасыг бүртгэлд бүртгэх тухай 37 2012-02-15

Үзэх

70 Үнэт цаасны зах зээлд ажиллах мэргэжилтэнд ажил, үйлчилгээ явуулах эрх олгох тухай 24 2012-01-18

Үзэх

71 Үнэт цаасны зах зээлд ажил үйлчилгээ явуулах эрхтэй мэргэжилтний эрх сунгах тухай 16 2012-01-18

Үзэх

72 “Мүдикс” ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хувьцаа эзэмшигчдээс хувьцааг худалдан авах саналыг зөвшөөрөх тухай 15 2012-01-18

Үзэх

73 М.Бүрэнбаярын үнэт цаасны зах зээлд ажил, үйлчилгээ явуулах эрхийг сэргээх тухай 14 2012-01-18

Үзэх