2023 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасыг бүртгэх тухай /“Газар шим үйлдвэр” ХХК/ 25 2023-01-25

Үзэх

2 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч (брокер)-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай /“Суварга алтай констракшн ХААБ” ХХК/ 60 2023-03-13

Үзэх

3 Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч (брокер)-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай /“Пример дилер ХААБ” ХХК/ 59 2023-03-13

Үзэх

4 “Силк нэт” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 58 2023-03-13

Үзэх

5 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 697 дугаар тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 43 2023-02-08

Үзэх

6 “Богд банк” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулах тухай 42 2023-02-08

Үзэх

7 Хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэм, хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичгийг шинэчлэн батлахыг зөвшөөрөх, хөрөнгө итгэмжлэн удирдах журмыг бүртгэх тухай /“Очун капитал хувийн ХОС” ХХК/ 31 2023-01-25

Үзэх

8 Хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэмд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай /“Мандал праявит экүити хувийн ХОС” ХХК/ 30 2023-01-25

Үзэх

9 Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлэх хуулийн этгээдээр бүртгэх тухай /“Өмгөөллийн Онч нүүдэл” ХХН/ 29 2023-01-25

Үзэх

10 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Бэрс Эй Би Эс плас” ХХК/ 28 2023-01-25

Үзэх

11 Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай /“Силвер лайт секюритиз ҮЦК” ХХК/ 27 2023-01-25

Үзэх

12 Хувийн хөрөнгө оруулалтын санг үүсгэн байгуулах баримт бичгийг бүртгэх тухай /“Инвескор ассет менежмент ҮЦК” ХХК/ 26 2023-01-25

Үзэх

13 “Сэндли ББСБ” ХК-ийн нийтэд санал болгон гаргаж буй өрийн хэрэгслийг бүртгэх тухай 01 2023-01-13

Үзэх

14 Хамтын хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Ашид арвижих хамтын ХОС” ХХК/ 02 2023-01-13

Үзэх

15 Хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгө оруулалтын бодлогын баримт бичгийг шинэчлэн батлахыг зөвшөөрөх тухай /“Мандал праявит экүити хувийн ХОС” ХХК/ 03 2023-01-13

Үзэх

16 Хөрөнгө оруулалтын сангийн дүрэмд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай /“ИББС хувийн ХОС” ХХК/ 04 2023-01-13

Үзэх

17 Тогтоолуудын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 05 2023-01-13

Үзэх

18 Үнэт цаасыг нийтэд санал болгохыг зөвшөөрсөн үнэт цаасны бүртгэлээс хасах тухай /“Даваан булаг” ХК/ 20 2023-01-13

Үзэх

19 “Эф Си Икс” ХХК-ийн харилцагчдыг шилжүүлэх тухай 21 2023-01-13

Үзэх