2009 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 “Лояалти солюшн” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 56 2009-03-24

Үзэх

2 “Практикал даатгал” ХХК-ийн зарим даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 4 2009-01-27

Үзэх

3 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 2 2009-01-27

Үзэх

4 “Түшиг даатгал” ХХК-д санхүүгийн даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 1 2009-01-27

Үзэх

5 “Гранд ко” ХХК-д ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 272 2009-12-23

Үзэх

6 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 270 2009-11-23

Үзэх

7 “Бэст эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 229 2009-11-23

Үзэх

8 “Соёмбо инк” ХХК-д eрдийн даатгалын үйл aжиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 230 2009-11-23

Үзэх

9 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-д эрүүл мэндийн даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 231 2009-11-23

Үзэх

10 “Юу ай си” ХХК-д ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 233 2009-11-23

Үзэх

11 “Болор итгэл даатгал” ХХК-ийн давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 235 2009-11-23

Үзэх

12 Даатгалын компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудыг тухайн албан тушаалд үргэлжлүүлэн ажиллахыг зөвшөөрөх тухай 17 2009-10-08

Үзэх

13 “Нийслэл даатгал” ХХК-ийн ердийн даатгалын ┐ үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг xүчингүй болгох тухай 198 2009-10-10

Үзэх

14 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 197 2009-10-10

Үзэх

15 “Мөнх даатгал” ХХК-д агаарын хөлгийн даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 196 2009-10-10

Үзэх

16 “Итгэлт-эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 195 2009-10-10

Үзэх

17 “Нийслэл даатгал” ХХК -ийн ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацааг сунгах тухай 0 2009-09-10

Үзэх

18 “Даатгалын байгууллагад аудит хийх, аудитын байгууллагад эрх олгох, аудитороос шалгалт авах, аудитор томилох журам” батлах тухай 174 2009-07-28

Үзэх

19 Даатгалын актуарчийн эрх олгох тухай 173 2009-07-28

Үзэх

20 “Нийслэл даатгал” ХХК-ийн ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 172 2009-07-28

Үзэх

21 Зарим аудиторуудын даатгалын байгууллагад аудит хийх эрхийг хүчингүй болгох тухай 154 2009-06-25

Үзэх

22 Даатгалын компанийн дүрмийн сангийн доод хэмжээг тогтоох тухай 153 2009-06-25

Үзэх

23 “Практикал даатгал” ХХК-д агаарын хөлгийн даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 152 2009-06-25

Үзэх

24 “Практикал даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилох шийдвэрийг зөвшөөрөх тухай 151 2009-06-25

Үзэх

25 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилох шийдвэрийг зөвшөөрөх тухай 150 2009-06-25

Үзэх

26 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 73 2009-04-26

Үзэх

27 “Номин даатгал” ХХК-д тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 72 2009-04-26

Үзэх

28 “Скай эрдэнэ” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 71 2009-04-26

Үзэх

29 “Монголтраст холдинг даатгал” ХХК-ийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлснийг сэргээх тухай 53 2009-03-26

Үзэх

30 Ард даатгал” ХХК-ийн дүрмийн сангийн бүтцийн өөрчлөлтийг зөвшөөрөх тухай 52 2009-03-26

Үзэх

31 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 51 2009-03-26

Үзэх

32 Нийслэл даатгал” ХХК-ийн ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 50 2009-03-26

Үзэх

33 “Прайм женерал даатгал” ХХК-д санхүүгийн даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 49 2009-03-26

Үзэх

34 Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 48 2009-03-26

Үзэх

35 “Нийслэл даатгал” ХХК-ийн ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлснийг сэргээх тухай 46 2009-03-26

Үзэх

36 “Болор итгэл” ХХК-д давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 32 2009-02-19

Үзэх

37 “Скай-Эрдэнэ” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 24 2009-01-29

Үзэх

38 “Монгол траст холдинг даатгал” ХХК-ийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 23 2009-01-29

Үзэх

39 Г.Баттогтохыг “Монгол траст холдинг даатгал ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаал томилохыг зөвшөөрөх тухай 22 2009-01-29

Үзэх

40 Д.Батцэрэнг “Монгол траст холдинг даатгал” ХХК-ийн ерөнхий нягтлан бодогчийн албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 21 2009-01-29

Үзэх

41 “Ард даатгал” ХХК-д зарим даатгалын хэлбэрээр даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 19 2009-01-29

Үзэх

42 У.Сийлэнг “УБ даатгал” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалд томилохыг зөвшөөрөх тухай 18 2009-01-29

Үзэх