2013 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "Номин даатгал" ХХК-д хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 527 2013-12-24

Үзэх

2 "Практикал даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 526 2013-12-24

Үзэх

3 "Миг даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 525 2013-12-24

Үзэх

4 "Моннис даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 524 2013-12-24

Үзэх

5 "Улаанбаатар хотын даатгал" ХХК-д хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 523 2013-12-24

Үзэх

6 "Мөнх даатгал" ХХК-д хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүн, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 522 2013-12-24

Үзэх

7 "Монгол даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 521 2013-12-24

Үзэх

8 "Соёмбо даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 520 2013-12-24

Үзэх

9 “Бодь даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 519 2013-12-24

Үзэх

10 “Ган зам даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 518 2013-12-24

Үзэх

11 “Бодь даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 517 2013-12-24

Үзэх

12 “Хаан даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 497 2013-12-23

Үзэх

13 “Монре даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 496 2013-12-23

Үзэх

14 “Тэнгэр даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 494 2013-12-06

Үзэх

15 “Арга билэг эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 462 2013-11-22

Үзэх

16 “Хүннү сиэл” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 461 2013-11-22

Үзэх

17 “Хаан даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 460 2013-11-22

Үзэх

18 “Бодь Даатгал” ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 456 2013-11-19

Үзэх

19 "Мандал женерал даатгал" ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 455 2013-11-19

Үзэх

20 “Төвтаван эрдэнэ” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 450 2013-11-19

Үзэх

21 “Мандал женерал даатгал” ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 449 2013-11-19

Үзэх

22 “Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага” батлах тухай 411 2013-11-12

Үзэх

23 “Гадаадын даатгагчтай даатгалын гэрээ байгуулах зөвшөөрлийн журам” батлах тухай 410 2013-11-12

Үзэх

24 “Фэйр валуэшн” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 367 2013-10-17

Үзэх

25 “Төрийн банк” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 296 2013-10-17

Үзэх

26 “Изи инвестмэнт” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 294 2013-10-17

Үзэх

27 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-д насан туршийн даатгалын хэлбэрийн зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 293 2013-10-17

Үзэх

28 “Жомолхари” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 292 2013-10-17

Үзэх

29 "Тэнгэр даатгал" ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 286 2013-10-17

Үзэх

30 “Бодь даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 275 2013-10-16

Үзэх

31 Даатгалын байгууллагад аудит хийх эрхийг түдгэлзүүлэх тухай 267 2013-10-16

Үзэх

32 “Монре даатгал” ХХК-д дүрмийн сан/хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 254 2013-10-16

Үзэх

33 “Ердийн даатгалын компанийн даатгалын нөөц сангаас хөрөнгө оруулалт хийхэд тавигдах шаардлага”-ыг шинэчлэн батлах тухай 250 2013-10-16

Үзэх

34 “Ард даатгал” ХХК-д дүрмийн сан/хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 226 2013-06-27

Үзэх

35 “Монре даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 225 2013-06-27

Үзэх

36 “Тэгш сонголт эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 224 2013-06-27

Үзэх

37 Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын цэвэр хураамжийн хувь (Х)-г тогтоох тухай 223 2013-06-27

Үзэх

38 “Ивээлт-Инэл” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 215 2013-06-12

Үзэх

39 “Батсигнач” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 214 2013-06-12

Үзэх

40 "Эй Эс Ай Би" ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 199 2013-06-03

Үзэх

41 “Мандал женерал даатгал” ХХК-д даатгалын зарим хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 188 2013-06-03

Үзэх

42 “Юу энд Эн” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 187 2013-06-03

Үзэх

43 “Хааннэгдэл” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрлийг олгох тухай 178 2013-04-24

Үзэх

44 “Стандарт таваар” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрлийг олгох тухай 177 2013-04-24

Үзэх

45 “Баярплант” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрлийг олгох тухай 176 2013-04-24

Үзэх

46 “Жолоочийн даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцох итгэлцүүр хэрэглэх журам”-д өөрчлөлт оруулах тухай 173 2013-04-24

Үзэх

47 “Ийзиплас” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 154 2013-04-10

Үзэх

48 “Танандээж трейд” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 152 2013-04-10

Үзэх

49 “Говьноос” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 151 2013-04-10

Үзэх

50 “Өлгий-Ундарга” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 150 2013-04-10

Үзэх

51 “Засагтхан гарьд” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 149 2013-04-10

Үзэх

52 “Монре даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 138 2013-04-10

Үзэх

53 “Сантланс” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 120 2013-03-27

Үзэх

54 “Гүүдкомэкс” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 119 2013-03-27

Үзэх

55 “Бурнавасан-Од” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 118 2013-03-27

Үзэх

56 “Өлгий түүхий эд” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 117 2013-03-27

Үзэх

57 “Хөвчийн тал” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 116 2013-03-27

Үзэх

58 “Гурван цаст гал тамга” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 115 2013-03-27

Үзэх

59 “Увс таван эрдэнийн ундарга” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 114 2013-03-27

Үзэх

60 “Саяанхаан” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 113 2013-03-27

Үзэх

61 “Батбилгэх” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 112 2013-03-27

Үзэх

62 “ҮСҮ” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 111 2013-03-27

Үзэх

63 “Интерлогик” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 110 2013-03-27

Үзэх

64 “Вүүдсоунд” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 109 2013-03-27

Үзэх

65 “Бурхант таван эрдэнэ” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрл олгох тухай 108 2013-03-27

Үзэх

66 “Хаантэлмэн” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 107 2013-03-27

Үзэх

67 “Алтан шагай импэкс” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 106 2013-03-27

Үзэх

68 “Улиастай ван–Аудит” ХХК-д даатгалын байгууллага, даатгалын мэргэжлийн оролцогчид аудит хийх эрх олгох тухай 105 2013-03-27

Үзэх

69 “Номин даатгал” ХХК-ийн ахлах нягтлан бодогчоор Чулуунбат овогтой Оюунгэрэлийг томилохыг зөвшөөрөх тухай 104 2013-03-27

Үзэх

70 “Номин даатгал” ХХК-д мал амьтдын даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 103 2013-03-27

Үзэх

71 "Мөрөнтаван эрдэнэ" ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 101 2013-03-13

Үзэх

72 "Бадархундага оргил" ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 100 2013-03-13

Үзэх

73 "МЭТУ" ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 99 2013-03-13

Үзэх

74 "Цэц-Инвест" ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 98 2013-03-13

Үзэх

75 "Өвөр таван эрдэнийн шим" ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 97 2013-03-13

Үзэх

76 "Лотускомэкс" ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 96 2013-03-13

Үзэх

77 "Ханбүргэд хэнтий” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 94 2013-03-13

Үзэх

78 “Эс Ай Би Эс” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 92 2013-03-13

Үзэх

79 “Хаан даатгал” ХХК-д жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 91 2013-03-13

Үзэх

80 “Миг даатгал”ХХК-д хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүн, дүрмийн сангийн бүтэцдээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 68 2013-02-27

Үзэх

81 “Гэр даатгал” ХХК-д дүрмийн сан /хувь нийлүүлсэн хөрөнгө/-ийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 67 2013-02-27

Үзэх

82 ”Хаан даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 66 2013-02-27

Үзэх

83 “Ситико-Аудит“ ХХК-ийн даатгалын байгууллага, даатгалын мэргэжлийн оролцогчид аудит хийх эрхийг сэргээх тухай 33 2013-01-23

Үзэх

84 Даатгалын байгууллага, даатгалын мэргэжлийн оролцогчид аудит хийх эрх олгох тухай 32 2013-01-23

Үзэх

85 “Ашид билгүүн” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 28 2013-01-23

Үзэх

86 “Жонон даатгал” ХХК-ийн ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 14 2013-01-09

Үзэх