2014 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 “Тэнгэр даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 465 2014-12-22

Үзэх

2 “Тэнгэр даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 465 2014-12-22

Үзэх

3 “Монре даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 464 2014-12-22

Үзэх

4 “Практикал даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 408 2014-11-24

Үзэх

5 “Ард даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 407 2014-11-24

Үзэх

6 “Монгол бичээч зууч” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 406 2014-11-24

Үзэх

7 “Капитал эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 405 2014-11-24

Үзэх

8 “Дэвжих дэлгэрэх холдинг” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 403 2014-11-07

Үзэх

9 “Хаан даатгал” ХХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 394 2014-11-07

Үзэх

10 “Мандал женерал даатгал” ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 390 2014-10-23

Үзэх

11 “Пийс оф лайф” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 359 2014-10-23

Үзэх

12 “Голомт банк” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 358 2014-10-23

Үзэх

13 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-д эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 342 2014-10-14

Үзэх

14 “Тэнгэр даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 341 2014-10-14

Үзэх

15 “Миг даатгал” ХХК-д эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 340 2014-10-14

Үзэх

16 “Бодь даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 339 2014-10-14

Үзэх

17 “Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 338 2014-10-14

Үзэх

18 “Эрнст энд Янг Монголия-Аудит” ХХК-ийн даатгалын байгууллагад аудит хийх эрхийг сэргээх тухай 335 2014-09-25

Үзэх

19 “Моннис даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 301 2014-09-01

Үзэх

20 “Ариг банк” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 292 2014-08-29

Үзэх

21 Даатгалын байгууллага болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчид аудит хийх эрхийг хүчингүй болгох тухай 291 2014-08-29

Үзэх

22 Даатгалын байгууллага болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчид аудит хийх эрхийг түдгэлзүүлэх тухай 290 2014-08-29

Үзэх

23 “Ар Эм Ай Би” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 261 2014-07-08

Үзэх

24 “Ухаашүрт консалтинг” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 260 2014-07-08

Үзэх

25 “Лэндс” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 259 2014-07-08

Үзэх

26 “Гэр даатгал” ХХК-д эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 258 2014-07-08

Үзэх

27 “Мандал женерал даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 239 2014-07-02

Үзэх

28 “Бодь даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 238 2014-07-02

Үзэх

29 “Ваяснью солюшн” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 237 2014-07-02

Үзэх

30 “Худалдаа хөгжлийн банк” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 197 2014-06-16

Үзэх

31 “Соёмбо Ай Би” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 196 2014-06-16

Үзэх

32 “Мастер үнэлгээ” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 169 2014-05-23

Үзэх

33 “Эрхэмсүрэг” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 152 2014-05-12

Үзэх

34 “Рояал кашимер” ХХК-д Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчийн тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 151 2014-05-12

Үзэх

35 “Изи инвестмент” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 135 2014-04-29

Үзэх

36 “Бодь даатгал” ХХК-ийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилохыг зөвшөөрөх тухай 134 2014-04-29

Үзэх

37 “Гэр даатгал” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээндээ өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 97 2014-03-28

Үзэх

38 “Гэр даатгал” ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 96 2014-03-28

Үзэх

39 “Сүрэг хараацай” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 94 2014-03-28

Үзэх

40 Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын цэвэр хураамжийн хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 93 2014-03-28

Үзэх

41 “Сэлэнгэ Эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 75 2014-03-17

Үзэх

42 “Хос стандарт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 50 2014-02-27

Үзэх

43 Даатгалын байгууллага болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчид аудит хийх эрхийг хүчингүй болгох тухай 41 2014-02-14

Үзэх

44 Даатгалын байгууллага болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчид аудит хийх эрх олгох тухай 40 2014-02-14

Үзэх

45 "Капитал банк" ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 21 2014-02-06

Үзэх

46 "Нэйшнл лайф даатгал" ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 20 2014-02-06

Үзэх

47 Даатгалын байгууллага болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчид аудит хийх эрх олгох тухай 9 2014-02-05

Үзэх