2016 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "Соёмбо даатгал" ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 152 2016-05-17

Үзэх

2 "Мэжик консалтинг аудит" ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 293 2016-12-14

Үзэх

3 "Нарангэрэгэ" ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 292 2016-12-14

Үзэх

4 "Тод үнэлгээ" ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 291 2016-12-14

Үзэх

5 "Даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчдийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн журам"-д өөрчлөлт оруулах тухай 231 2016-06-10

Үзэх

6 "Юу Энд Эн" ХХК-ийн даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 268 2016-09-21

Үзэх

7 "Улаанбаатар хотын банк" ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 263 2016-09-21

Үзэх

8 “Жи Эй Си Си” ХХК-ийн даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 241 2016-06-27

Үзэх

9 “Юу Энд Эн” ХХК-ийн даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 240 2016-06-27

Үзэх

10 “Түвшин ориент” ХХК-ийн даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 239 2016-06-27

Үзэх

11 “Далайван аудит” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 205 2016-06-10

Үзэх

12 "Бодь даатгал" ХХК-ийн дүрмийн сан (хувь нийлүүлсэн хөрөнгө)-гийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 194 2016-05-27

Үзэх

13 “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн дүрмийн сан (хувь нийлүүлсэн хөрөнгө)-гийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 150 2016-05-17

Үзэх

14 “Бэст солюшн” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 149 2016-05-17

Үзэх

15 “Ковер хилл” ХХК-д даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 148 2016-05-17

Үзэх

16 Хорооны орон нутаг дахь төлөөлөгчийг томилох, чөлөөлөх эрхийг Хорооны даргад шилжүүлэх тухай 141 2016-05-17

Үзэх

17 “Гэр даатгал” ХХК-ийн дүрмийн сан (хувь нийлүүлсэн хөрөнгө)-гийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 75 2016-03-11

Үзэх

18 “Ердийн даатгалын нөөц сан бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай 70 2016-03-11

Үзэх

19 “Үнэлгээ консалтинг” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 56 2016-03-04

Үзэх

20 “Мөнх эстимэйт” ХХК-д даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 55 2016-03-04

Үзэх

21 “Aктуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох, актуарын стандарт, үнэлгээ болон актуарчийн хяналт, шалгалт хийх, тайлан гаргах журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай 50 2016-03-04

Үзэх

22 “Даатгал түүнтэй холбоотой үйл ажиллагаа, даатгагчид тавигдах шаардлага, даатгагчийн дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг тодорхойлох журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай 48 2016-03-04

Үзэх

23 “Мишээл-Од аудит” ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 41 2016-02-24

Үзэх

24 "Нью проспект аудит" ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 17 2016-01-20

Үзэх

25 "Мүүн лайт финанс аудит" ХХК-ийг даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 12 2016-01-20

Үзэх

26 "Дундманхайдай аудит" ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 11 2016-01-20

Үзэх

27 "Санхүүч-Аудит" ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 8 2016-01-20

Үзэх

28 "Монголиан бизнес рейтинг аудит" ХХК-д даатгалын байгууллагад аудит хийх эрх олгох тухай 5 2016-01-20

Үзэх