Журам, Заавар, Аргачлал
Нэр Үзэх
1 Тайлан ирүүлэх заавар /ФИН-А систем/

Үзэх

2 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчдийн мэргэжлийн холбоонд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох журам батлах тухай

Үзэх

3 "Банкнаас бусад санхүүгийн болон санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхлэх тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох журам"батлах тухай

Үзэх

4 "Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам"ыг батлах тухай

Үзэх

5 Тогтоол,журамд нэмэлт оруулах тухай

Үзэх

6 "Үнэт металл , Үнэт чулууны эсхүл , тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд тусгай зөвшөөрөл , зөвшөөрөл олголт, бүртгэлийн журам" батлах тухай

Үзэх