Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид
Нэр Үзэх
1 "Очир бумбат" ХХК

Үзэх

2 "Крэсэнтсити" ХХК

Үзэх

3 үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдийн жагсаалт

Үзэх