2021 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "Санхүүгийн зохицуулах хорооны хяналт шалгалтын бодлогын баримт бичиг”-ийг батлах тухай 593 2021-12-22

Үзэх

2 “Гэби фирм” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 589 2021-12-22

Үзэх

3 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Хөрөнгийн алтан түлхүүр” ХХК/ 587 2021-12-22

Үзэх

4 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Блю скай базаар проперти” ХХК/ 586 2021-12-22

Үзэх

5 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Жамух пропертиз” ХХК/ 585 2021-12-22

Үзэх

6 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Пеарл пропертиз” ХХК/ 584 2021-12-22

Үзэх

7 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай “Прайм дийл реалти” ХХК/ 565 2021-12-08

Үзэх

8 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Ви пропертиз эстэйтс” ХХК/ 564 2021-12-08

Үзэх

9 Оноосон нэрийг өөрчлөхийг зөвшөөрөх тухай “Волднэт” ХХК 552 2021-11-24

Үзэх

10 “Тэсүйлэн” ХХК -д хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 551 2021-11-24

Үзэх

11 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“БОД ланд зууч” ХХК/ 548 2021-11-24

Үзэх

12 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Эн Би Жи Эс дижитал саплай” ХХК/ 547 2021-11-24

Үзэх

13 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Нартмонгол групп” ХХК/ 546 2021-11-24

Үзэх

14 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Эл Ти Эм” ХХК/ 545 2021-11-24

Үзэх

15 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Аркус ЭЖЭНСИ” ХХК/ 544 2021-11-24

Үзэх

16 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Капиталчэйн” ХХК/ 518 2021-11-10

Үзэх

17 “Инвескор проперти” ХХК-д салбар байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай 494 2021-10-28

Үзэх

18 “Кореастандарт пропертиз” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 493 2021-10-28

Үзэх

19 “Тэгш хэм пропертис” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 492 2021-10-28

Үзэх

20 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Радикс пропертис” ХХК/ 491 2021-10-28

Үзэх

21 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Эстэйт КО” ХХК/ 490 2021-10-28

Үзэх

22 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Будаат-Овоо” ХХК/ 489 2021-10-28

Үзэх

23 йны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай 363 2021-09-08

Үзэх

24 “Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын мэргэжлийн холбоонд тавигдах шаардлагыг тодорхойлох журам” батлах тухай 152 2021-04-14

Үзэх

25 “Рийчпойнт” ХХК-д үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 448 2021-10-13

Үзэх

26 “НЖ даймонд” ХХК-д үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 447 2021-10-13

Үзэх

27 “Рэнтпэй сольюшн” ХХК-д үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 446 2021-10-13

Үзэх

28 “Кинг лиопард” ХХК-д үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 445 2021-10-13

Үзэх

29 “Шилтгээн пропертиз” ХХК-д үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 444 2021-10-13

Үзэх

30 “О Юү Ар Эс пропертис” ХХК-д үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 443 2021-10-13

Үзэх

31 “Эм Эй Пи” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 397 2021-09-22

Үзэх

32 “Цагаан толгой трейд” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 396 2021-09-22

Үзэх

33 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Гангар шилтгээн пропертис” ХХК/ 391 2021-09-22

Үзэх

34 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Жи Юү инвестмент” ХХК/ 390 2021-09-22

Үзэх

35 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Анд ноёд проперти” ХХК/ 389 2021-09-22

Үзэх

36 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“АШК” ХХК/ 388 2021-09-22

Үзэх

37 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Бридж реал стэйт” ХХК/ 387 2021-09-22

Үзэх

38 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Саммит вишн” ХХК/ 361 2021-09-08

Үзэх

39 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Аажил рийл эстэйт групп” ХХК/ 360 2021-09-08

Үзэх

40 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“М Си Эс эстэйтс брокерс” ХХК/ 342 2021-08-18

Үзэх

41 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Сентури рояал гэр” ХХК/ 341 2021-08-18

Үзэх

42 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Голконда соурсе” ХХК/ 340 2021-08-18

Үзэх

43 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Классик консалтинг” ХХК/ 339 2021-08-18

Үзэх

44 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Чин булаг пропертис” ХХК/ 323 2021-07-28

Үзэх

45 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Эн Ти Жи Жи пропертис” ХХК/ 322 2021-07-28

Үзэх

46 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Ти Эйч Си бүүст” ХХК/ 321 2021-07-28

Үзэх

47 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Суварна гоо” ХХК/ 320 2021-07-28

Үзэх

48 “Ти Би пропертис” ХХК-д үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 296 2021-07-07

Үзэх

49 “Базар эрхт” ХХК-д үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 295 2021-07-07

Үзэх

50 “Гэрэлт реал эстэйт” ХХК-д үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 294 2021-07-07

Үзэх

51 “Суу гүн консалтинг” ХХК-д үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 293 2021-07-07

Үзэх

52 “Отсама нар” ХХК-д үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 292 2021-07-07

Үзэх

53 “Сити стар центр” ХХК-д үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 291 2021-07-07

Үзэх

54 “Амала каса” ХХК-д үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 290 2021-07-07

Үзэх

55 “Жи Эс Пропертиз” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 271 2021-06-23

Үзэх

56 “Амар солюшн” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 270 2021-06-23

Үзэх

57 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Жэй Би синержи групп” ХХК/ 269 2021-06-23

Үзэх

58 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Мөнгөн саран хас” ХХК/ 268 2021-06-23

Үзэх

59 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Монад сэриус” ХХК/ 267 2021-06-23

Үзэх

60 “Крэсэнтсити” ХХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 242 2021-06-11

Үзэх

61 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Пийс энд лайт проперти” ХХК/ 240 2021-06-11

Үзэх

62 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Хархорум дизайн консалтинг” ХХК/ 239 2021-06-11

Үзэх

63 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Сизиф” ХХК/ 238 2021-06-11

Үзэх

64 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Буянт уухай” ХХК/ 209 2021-05-27

Үзэх

65 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Дулаан каса” ХХК/ 208 2021-05-27

Үзэх

66 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Ундрах зуучлал” ХХК/ 207 2021-05-27

Үзэх

67 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Проперти консалтинг групп” ХХК/ 195 2021-05-12

Үзэх

68 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Эс Эс Дэ Максимус” ХХК/ 194 2021-05-12

Үзэх

69 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“И хаус проперти менежмент” ХХК/ 193 2021-05-12

Үзэх

70 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Болор профейшнл консалтинг” ХХК/ 175 2021-04-28

Үзэх

71 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай “Эн Жи Юү престиж” ХХК/ 174 2021-04-28

Үзэх

72 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Титан рейл эстейт” ХХК/ 173 2021-04-28

Үзэх

73 “Биг энд Бэст” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 151 2021-04-14

Үзэх

74 “Өнө Үржих Үүр” ХХК-д үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 144 2021-04-14

Үзэх

75 “Про макс проперти” ХХК-д үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 143 2021-04-14

Үзэх

76 “ХАНГУУД пропертис” ХХК-д үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 142 2021-04-14

Үзэх

77 “Болор түлхүүр” ХХК-д үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 141 2021-04-14

Үзэх

78 “Жэмпэл” ХХК-д үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 140 2021-04-14

Үзэх

79 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Оргил сити проперти” ХХК/ 114 2021-03-26

Үзэх

80 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Рендер трейд” ХХК/ 113 2021-03-26

Үзэх

81 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Феникс роуд” ХХК/ 112 2021-03-26

Үзэх

82 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Эйч Өү Эл” ХХК/ 111 2021-03-26

Үзэх

83 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Сити лайф проперти” ХХК/ 110 2021-03-26

Үзэх

84 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Жем проперти” ХХК/ 109 2021-03-26

Үзэх

85 “Альфа проперти инвест” ХХК-д үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 90 2021-03-10

Үзэх

86 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Централ стар пропертиз” ХХК/ 75 2021-02-24

Үзэх

87 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Гэрэл макс проперти” ХХК/ 74 2021-02-24

Үзэх

88 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Волднэт” ХХК/ 58 2021-02-10

Үзэх

89 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Гоёл Эстэйт” ХХК/ 40 2021-01-27

Үзэх

90 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Майнголиа инвэст” ХХК/ 39 2021-01-27

Үзэх

91 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Твинхаус проперти” ХХК/ 38 2021-01-27

Үзэх

92 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Менеж каса” ХХК/ 37 2021-01-27

Үзэх

93 “Цэхбагана” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 22 2021-01-13

Үзэх

94 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Уолл страт капитал” ХХК/ 17 2021-01-13

Үзэх

95 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Бат сутай пропертиз” ХХК/ 16 2021-01-13

Үзэх

96 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Очир-Эрин” ХХК/ 15 2021-01-13

Үзэх

97 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Бат мөнх констракшн” ХХК/ 14 2021-01-13

Үзэх