2022 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Ханх цэнгэл” ХХК/ 649 2022-11-25

Үзэх

2 “Инвескор проперти” ХХК-д салбар байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай 648 2022-11-25

Үзэх

3 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Эн Би Ди И” ХХК/ 646 2022-11-25

Үзэх

4 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Андууд пропертиз” ХХК/ 645 2022-11-25

Үзэх

5 “Монголиан файн хоумс” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 621 2022-11-09

Үзэх

6 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Инкон рийл эстейт” ХХК/ 617 2022-11-09

Үзэх

7 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Барилга пазл” ХХК/ 616 2022-11-09

Үзэх

8 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Чопертис” ХХК/ 597

Үзэх

9 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Цэхбагана” ХХК/ 596 2022-10-26

Үзэх

10 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Улаанбаатар хөрөнгө зууч” ХХК/ 595 2022-10-26

Үзэх

11 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Саруулбриллиант” ХХК/ 594 2022-10-26

Үзэх

12 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Сайнсбагаж” ХХК/ 593 2022-10-26

Үзэх

13 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Риэл истэйт партнерс” ХХК/ 592 2022-10-26

Үзэх

14 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Мөнхдэвжих Эрдэнэ” ХХК/ 591 2022-10-26

Үзэх

15 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Монкор холдинг” ХХК/ 590 2022-10-26

Үзэх

16 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Монкон пропертис” ХХК/ 589 2022-10-26

Үзэх

17 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Монголиан проперти менежмент групп” ХХК/ 588 2022-10-26

Үзэх

18 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Маунт кайлас” ХХК/ 587 2022-10-26

Үзэх

19 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Кэй эйч ай пи” ХХК/ 586 2022-10-26

Үзэх

20 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Ихэр бурхад” ХХК/ 585 2022-10-26

Үзэх

21 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“ЖНДБ” ХХК/ 584 2022-10-26

Үзэх

22 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Дрийм сити пропертис” ХХК/ 583 2022-10-26

Үзэх

23 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Гялс зууч” ХХК/ 582 2022-10-26

Үзэх

24 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Грийт мандала” ХХК/ 581 2022-10-26

Үзэх

25 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Гарден таун” ХХК/ 580 2022-10-26

Үзэх

26 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Би гуру пропертис” ХХК/ 579 2022-10-26

Үзэх

27 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Байшинтхайрхан” ХХК/ 578 2022-10-26

Үзэх

28 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Ар эс си пауэр” ХХК/ 577 2022-10-26

Үзэх

29 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Амар солюшн” ХХК/ 576 2022-10-26

Үзэх

30 “Брайтдаймонд” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 568 2022-10-26

Үзэх

31 “Пийс пропертис реал стэйт” ХХК-д салбар байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай 567 2022-10-26

Үзэх

32 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“И Эй пропортис” ХХК/ 565 2022-10-26

Үзэх

33 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Актив трюлиа” ХХК/ 564 2022-10-26

Үзэх

34 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Форт пропертиз” ХХК/ 563 2022-10-26

Үзэх

35 “Тулга риэл истэйт” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 537 2022-10-14

Үзэх

36 “Жамух пропертиз” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 536 2022-10-14

Үзэх

37 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Тесо рийл эстэйт” ХХК/ 533 2022-10-14

Үзэх

38 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Пинк товер пропертиз” ХХК/ 532 2022-10-14

Үзэх

39 “Уан-Уолд” ХХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 476 2022-09-21

Үзэх

40 “Отсама нар” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 475 2022-09-21

Үзэх

41 “Монкон пропертис”ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 474 2022-09-21

Үзэх

42 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Спэистаим” ХХК/ 472 2022-09-21

Үзэх

43 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Симкас пропертиз” ХХК/ 471 2022-09-21

Үзэх

44 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Цаст инж” ХХК/ 470 2022-09-21

Үзэх

45 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Трежүр маунт” ХХК/ 469 2022-09-21

Үзэх

46 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Өү Жэй эжэнси” ХХК/ 468 2022-09-21

Үзэх

47 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Буман минж рийл стэйт” ХХК/ 443 2022-08-24

Үзэх

48 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Мидос проперти” ХХК/ 442 2022-08-24

Үзэх

49 “Рэй менежмент групп” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 432 2022-08-10

Үзэх

50 “Монголиан файн хоумс” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 431 2022-08-10

Үзэх

51 “Ти Эйч Си Бүүст” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 429 2022-08-10

Үзэх

52 “Сити лайф проперти” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 428 2022-08-10

Үзэх

53 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Спарк лайн” ХХК/ 426 2022-08-10

Үзэх

54 Оноосон нэрийг өөрчлөхийг зөвшөөрөх тухай /“Тайгам алтай проперти” ХХК/ 400 2022-07-06

Үзэх

55 “Ап проперти девелопмент” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 399 2022-07-06

Үзэх

56 “Нисултинг” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 398 2022-07-06

Үзэх

57 “Болор профейшнл консалтинг” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 397 2022-07-06

Үзэх

58 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Сартагтайнмөр” ХХК/ 396 2022-07-06

Үзэх

59 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Чамуй лояалти” ХХК/ 395 2022-07-06

Үзэх

60 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Альфа хөрөнгө инвестмент” ХХК/ 394 2022-07-06

Үзэх

61 “Рийлпропертиз Улаанбаатар” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 373 2022-06-22

Үзэх

62 “Кореастандарт пропертиз” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 372 2022-06-22

Үзэх

63 “Гялс зууч” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 371 2022-06-22

Үзэх

64 “Алтан хараацайн үүр” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 370 2022-06-22

Үзэх

65 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Фьючер Ви Ар ворлд” ХХК/ 368 2022-06-22

Үзэх

66 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“И Ар Кэй Эйч И Эм Инвест” ХХК/ 367 2022-06-22

Үзэх

67 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Мэеон брайт” ХХК/ 366 2022-06-22

Үзэх

68 “Төгс маркетинг” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 324 2022-06-08

Үзэх

69 Оноосон нэрийг өөрчлөхийг зөвшөөрөх тухай /“Тэсүйлэн” ХХК/ 323 2022-06-08

Үзэх

70 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Монгол мосс стар” ХХК/ 322 2022-06-08

Үзэх

71 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Эн Икс Икс бест” ХХК/ 321 2022-06-08

Үзэх

72 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Пассив виста” ХХК/ 294 2022-05-25

Үзэх

73 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“АНГА пропертийз” ХХК/ 293 2022-05-25

Үзэх

74 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Очир бумбат констракшн” ХХК/ 240 2022-05-11

Үзэх

75 “Эл Эс пропертис” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 239 2022-05-11

Үзэх

76 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Эл Жи итгэлт пропертиз” ХХК/ 235 2022-05-11

Үзэх

77 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Арт рийл стийт” ХХК/ 234 2022-05-11

Үзэх

78 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“АСАП солюшнс” ХХК/ 233 2022-05-11

Үзэх

79 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Скай вип пропертиз” ХХК/ 232 2022-05-11

Үзэх

80 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Монсас проперти” ХХК/ 231 2022-05-11

Үзэх

81 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Элеганс зууч” ХХК/ 230 2022-05-11

Үзэх

82 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“ТБЭС” ХХК/ 229 2022-05-11

Үзэх

83 “Бизнес Проперти” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 202 2022-04-20

Үзэх

84 “Женерал пропертиз” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 201 2022-04-20

Үзэх

85 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Титан пауэр консалтинг” ХХК/ 198 2022-04-20

Үзэх

86 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Тайгам алтай проперти” ХХК/ 197 2022-04-20

Үзэх

87 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Проперти тек” ХХК/ 196 2022-04-20

Үзэх

88 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Де линкс проперти” ХХК/ 195 2022-04-20

Үзэх

89 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Сүй де херает” ХХК/ 194 2022-04-20

Үзэх

90 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Ийст сити проперти” ХХК/ 193 2022-04-20

Үзэх

91 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Элитпроперти” ХХК/ 192 2022-04-20

Үзэх

92 “Оргил Сити Проперти” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 169 2022-04-06

Үзэх

93 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Коннэкс проперти” ХХК/ 166 2022-04-06

Үзэх

94 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Алтанхаруул” ХХК/ 165 2022-04-06

Үзэх

95 “Платинумпропертис” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 141 2022-03-23

Үзэх

96 “Пийс пропертис реал стэйт” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 140 2022-03-23

Үзэх

97 “Ви пропертиз эстэйтс” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 139 2022-03-23

Үзэх

98 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Ап проперти девелопмент” ХХК/ 134 2022-03-23

Үзэх

99 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Мейн ассетс” ХХК/ 133 2022-03-23

Үзэх

100 “Эй Би Си проперти” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 119 2022-03-09

Үзэх