2022 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 “Болор профейшнл консалтинг” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 727 2022-12-23

Үзэх

2 “Эн Жи Юү престиж” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 726 2022-12-23

Үзэх

3 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Си Эйч Жи коурэж” ХХК/ 724 2022-12-23

Үзэх

4 “Ви пропертиз эстэйтс” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 672 2022-12-09

Үзэх

5 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Нью гоулд премиум брокерс” ХХК/ 671 2022-12-09

Үзэх

6 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Ханх цэнгэл” ХХК/ 649 2022-11-25

Үзэх

7 “Инвескор проперти” ХХК-д салбар байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай 648 2022-11-25

Үзэх

8 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Эн Би Ди И” ХХК/ 646 2022-11-25

Үзэх

9 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Андууд пропертиз” ХХК/ 645 2022-11-25

Үзэх

10 “Монголиан файн хоумс” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 621 2022-11-09

Үзэх

11 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Инкон рийл эстейт” ХХК/ 617 2022-11-09

Үзэх

12 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Барилга пазл” ХХК/ 616 2022-11-09

Үзэх

13 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Чопертис” ХХК/ 597

Үзэх

14 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Цэхбагана” ХХК/ 596 2022-10-26

Үзэх

15 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Улаанбаатар хөрөнгө зууч” ХХК/ 595 2022-10-26

Үзэх

16 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Саруулбриллиант” ХХК/ 594 2022-10-26

Үзэх

17 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Сайнсбагаж” ХХК/ 593 2022-10-26

Үзэх

18 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Риэл истэйт партнерс” ХХК/ 592 2022-10-26

Үзэх

19 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Мөнхдэвжих Эрдэнэ” ХХК/ 591 2022-10-26

Үзэх

20 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Монкор холдинг” ХХК/ 590 2022-10-26

Үзэх

21 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Монкон пропертис” ХХК/ 589 2022-10-26

Үзэх

22 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Монголиан проперти менежмент групп” ХХК/ 588 2022-10-26

Үзэх

23 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Маунт кайлас” ХХК/ 587 2022-10-26

Үзэх

24 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Кэй эйч ай пи” ХХК/ 586 2022-10-26

Үзэх

25 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Ихэр бурхад” ХХК/ 585 2022-10-26

Үзэх

26 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“ЖНДБ” ХХК/ 584 2022-10-26

Үзэх

27 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Дрийм сити пропертис” ХХК/ 583 2022-10-26

Үзэх

28 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Гялс зууч” ХХК/ 582 2022-10-26

Үзэх

29 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Грийт мандала” ХХК/ 581 2022-10-26

Үзэх

30 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Гарден таун” ХХК/ 580 2022-10-26

Үзэх

31 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Би гуру пропертис” ХХК/ 579 2022-10-26

Үзэх

32 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Байшинтхайрхан” ХХК/ 578 2022-10-26

Үзэх

33 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Ар эс си пауэр” ХХК/ 577 2022-10-26

Үзэх

34 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Амар солюшн” ХХК/ 576 2022-10-26

Үзэх

35 “Брайтдаймонд” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 568 2022-10-26

Үзэх

36 “Пийс пропертис реал стэйт” ХХК-д салбар байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай 567 2022-10-26

Үзэх

37 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“И Эй пропортис” ХХК/ 565 2022-10-26

Үзэх

38 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Актив трюлиа” ХХК/ 564 2022-10-26

Үзэх

39 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Форт пропертиз” ХХК/ 563 2022-10-26

Үзэх

40 “Тулга риэл истэйт” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 537 2022-10-14

Үзэх

41 “Жамух пропертиз” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 536 2022-10-14

Үзэх

42 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Тесо рийл эстэйт” ХХК/ 533 2022-10-14

Үзэх

43 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Пинк товер пропертиз” ХХК/ 532 2022-10-14

Үзэх

44 “Уан-Уолд” ХХК-ийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 476 2022-09-21

Үзэх

45 “Отсама нар” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 475 2022-09-21

Үзэх

46 “Монкон пропертис”ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 474 2022-09-21

Үзэх

47 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Спэистаим” ХХК/ 472 2022-09-21

Үзэх

48 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Симкас пропертиз” ХХК/ 471 2022-09-21

Үзэх

49 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Цаст инж” ХХК/ 470 2022-09-21

Үзэх

50 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Трежүр маунт” ХХК/ 469 2022-09-21

Үзэх

51 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Өү Жэй эжэнси” ХХК/ 468 2022-09-21

Үзэх

52 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Буман минж рийл стэйт” ХХК/ 443 2022-08-24

Үзэх

53 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Мидос проперти” ХХК/ 442 2022-08-24

Үзэх

54 “Рэй менежмент групп” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 432 2022-08-10

Үзэх

55 “Монголиан файн хоумс” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 431 2022-08-10

Үзэх

56 “Ти Эйч Си Бүүст” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 429 2022-08-10

Үзэх

57 “Сити лайф проперти” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 428 2022-08-10

Үзэх

58 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Спарк лайн” ХХК/ 426 2022-08-10

Үзэх

59 Оноосон нэрийг өөрчлөхийг зөвшөөрөх тухай /“Тайгам алтай проперти” ХХК/ 400 2022-07-06

Үзэх

60 “Ап проперти девелопмент” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 399 2022-07-06

Үзэх

61 “Нисултинг” ХХК-д хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 398 2022-07-06

Үзэх

62 “Болор профейшнл консалтинг” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 397 2022-07-06

Үзэх

63 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Сартагтайнмөр” ХХК/ 396 2022-07-06

Үзэх

64 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Чамуй лояалти” ХХК/ 395 2022-07-06

Үзэх

65 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Альфа хөрөнгө инвестмент” ХХК/ 394 2022-07-06

Үзэх

66 “Рийлпропертиз Улаанбаатар” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 373 2022-06-22

Үзэх

67 “Кореастандарт пропертиз” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 372 2022-06-22

Үзэх

68 “Гялс зууч” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 371 2022-06-22

Үзэх

69 “Алтан хараацайн үүр” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 370 2022-06-22

Үзэх

70 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Фьючер Ви Ар ворлд” ХХК/ 368 2022-06-22

Үзэх

71 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“И Ар Кэй Эйч И Эм Инвест” ХХК/ 367 2022-06-22

Үзэх

72 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Мэеон брайт” ХХК/ 366 2022-06-22

Үзэх

73 “Төгс маркетинг” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 324 2022-06-08

Үзэх

74 Оноосон нэрийг өөрчлөхийг зөвшөөрөх тухай /“Тэсүйлэн” ХХК/ 323 2022-06-08

Үзэх

75 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Монгол мосс стар” ХХК/ 322 2022-06-08

Үзэх

76 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Эн Икс Икс бест” ХХК/ 321 2022-06-08

Үзэх

77 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Пассив виста” ХХК/ 294 2022-05-25

Үзэх

78 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“АНГА пропертийз” ХХК/ 293 2022-05-25

Үзэх

79 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Очир бумбат констракшн” ХХК/ 240 2022-05-11

Үзэх

80 “Эл Эс пропертис” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 239 2022-05-11

Үзэх

81 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Эл Жи итгэлт пропертиз” ХХК/ 235 2022-05-11

Үзэх

82 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Арт рийл стийт” ХХК/ 234 2022-05-11

Үзэх

83 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“АСАП солюшнс” ХХК/ 233 2022-05-11

Үзэх

84 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Скай вип пропертиз” ХХК/ 232 2022-05-11

Үзэх

85 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Монсас проперти” ХХК/ 231 2022-05-11

Үзэх

86 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Элеганс зууч” ХХК/ 230 2022-05-11

Үзэх

87 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“ТБЭС” ХХК/ 229 2022-05-11

Үзэх

88 “Бизнес Проперти” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 202 2022-04-20

Үзэх

89 “Женерал пропертиз” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 201 2022-04-20

Үзэх

90 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Титан пауэр консалтинг” ХХК/ 198 2022-04-20

Үзэх

91 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Тайгам алтай проперти” ХХК/ 197 2022-04-20

Үзэх

92 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Проперти тек” ХХК/ 196 2022-04-20

Үзэх

93 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Де линкс проперти” ХХК/ 195 2022-04-20

Үзэх

94 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Сүй де херает” ХХК/ 194 2022-04-20

Үзэх

95 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Ийст сити проперти” ХХК/ 193 2022-04-20

Үзэх

96 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Элитпроперти” ХХК/ 192 2022-04-20

Үзэх

97 “Оргил Сити Проперти” ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 169 2022-04-06

Үзэх

98 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Коннэкс проперти” ХХК/ 166 2022-04-06

Үзэх

99 Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Алтанхаруул” ХХК/ 165 2022-04-06

Үзэх

100 “Платинумпропертис” ХХК-д хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх тухай 141 2022-03-23

Үзэх