Тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон этгээдийн мэдээлэл
Нэр Үзэх
1 "Үл хөдлөх хөрөнгийн нэгдсэн үйлчилгээ" ХХК

Үзэх

2 "Бурхант харш" ХХК

Үзэх

3 "Ханхцэнгэл" ХХК

Үзэх

4 "Очир бумбат" ХХК

Үзэх

5 "Крэсэнтсити" ХХК

Үзэх