Салбарын хууль эрх зүйн акт
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай 2012-02-10

Үзэх

2 Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг үе шаттай нэмэгдүүлэх тухай 27 2017-01-13

Үзэх

3 Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 271 2016-10-18

Үзэх

4 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай 2002-12-12

Үзэх