Цахим мэдэгдэл
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 ТУЗ-ийн гишүүд бүртгэх: "Ашид капитал ББСБ” ХХК ЦМ-7/053 2023-03-27

Үзэх

2 ТУЗ-ийн гишүүд бүртгэх: "Эко кредит ББСБ” ХХК ЦМ-7/052 2023-03-27

Үзэх

3 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Их эрин капитал ББСБ” ХХК ЦМ-7/051 2023-03-27

Үзэх

4 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Өсөх-Арвай ББСБ” ХХК ЦМ-7/050 2023-03-27

Үзэх

5 ТУЗ-ийн гишүүд бүртгэх: "Бизнес-Инвест девелопмент ББСБ” ХХК ЦМ-7/049 2023-03-27

Үзэх

6 ТУЗ-ийн гишүүд бүртгэх: "Онч-Энх ББСБ” ХХК ЦМ-7/048 2023-03-24

Үзэх

7 ТУЗ-ийн гишүүд бүртгэх: "Голден хилл партнерс ББСБ” ХХК ЦМ-7/047 2023-03-24

Үзэх

8 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Эдванс кредит ББСБ” ХХК ЦМ-7/046 2023-03-22

Үзэх

9 ТУЗ-ийн гишүүд бүртгэх: "Эксим капитал ББСБ” ХХК ЦМ-7/045 2023-03-21

Үзэх

10 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Инвескор хэтэвч ББСБ” ХХК ЦМ-7/044 2023-03-20

Үзэх

11 Салбарын хаяг байршлын өөрчлөлт: “Есөн шижир инвест ББСБ” ХХК ЦМ-7/043 2023-03-17

Үзэх

12 Салбарын захирлын өөрчлөлт: “Есөн шижир инвест ББСБ” ХХК ЦМ-7/042 2023-03-17

Үзэх

13 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Грийткапитал ББСБ” ХХК ЦМ-7/041 2023-03-17

Үзэх

14 Салбарын захирлын өөрчлөлт: “Сэндли ББСБ” ХК ЦМ-7/040 2023-03-17

Үзэх

15 Салбарын захирлын өөрчлөлт: “Сэндли ББСБ” ХК ЦМ-7/039 2023-03-17

Үзэх

16 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Таван богд финанс ББСБ” ХХК ЦМ-7/036 2023-03-14

Үзэх

17 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Тунамал капитал ББСБ” ХХК ЦМ-7/038 2023-03-14

Үзэх

18 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Сүмбэр алт капитал ББСБ” ХХК ЦМ-7/037 2023-03-14

Үзэх

19 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Мета кредит ББСБ” ХХК ЦМ-7/035 2023-03-14

Үзэх

20 Салбарын хаяг байршлын өөрчлөлт: "Сэкюр финанс ББСБ" ХХК ЦМ-7/034 2023-03-10

Үзэх

21 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Стюдент инвест нэгдэл ББСБ” ХХК ЦМ-7/033 2023-03-10

Үзэх

22 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Ричкапитал инвестмент ББСБ” ХХК ЦМ-7/032 2023-02-28

Үзэх

23 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Ихгифт финанс ББСБ” ХХК ЦМ-7/031 2023-02-28

Үзэх

24 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Глобал девелопмент партнерс ББСБ” ХХК ЦМ-7/030 2023-02-17

Үзэх

25 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Глобал девелопмент партнерс ББСБ” ХХК ЦМ-7/029 2023-02-17

Үзэх

26 Салбарын хаяг байршлын өөрчлөлт: "Начин заан финанс ББСБ” ХХК ЦМ-7/028 2023-02-17

Үзэх

27 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Чингисхаан холдинг ББСБ” ХХК ЦМ-7/027 2023-02-17

Үзэх

28 Салбарын захирлын өөрчлөлт: “Сэнд эм эн ББСБ” ХХК ЦМ-7/026 2023-02-17

Үзэх

29 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Ай Би И капитал ББСБ” ХХК ЦМ-7/025 2023-02-13

Үзэх

30 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Эзэн монгол капитал ББСБ” ХХК ЦМ-7/024 2023-02-13

Үзэх

31 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Капитал ББСБ” ХХК ЦМ-7/023 2023-02-13

Үзэх

32 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Бор залаан оргил ББСБ” ХХК ЦМ-7/022 2023-02-13

Үзэх

33 Салбарын захирлын өөрчлөлт: "Сэндли ББСБ” ХК ЦМ-7/021 2023-02-13

Үзэх

34 Салбарын захирлын өөрчлөлт: "Сэндли ББСБ” ХК ЦМ-7/020 2023-02-13

Үзэх

35 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Номгон финанс ББСБ” ХХК ЦМ-7/019 2023-02-10

Үзэх

36 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Юнайтедфинанс ББСБ” ХХК ЦМ-7/018 2023-02-09

Үзэх

37 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Грийн-Инвестмент ББСБ” ХХК ЦМ-7/017 2023-02-08

Үзэх

38 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "ААС-Инвест ББСБ” ХХК ЦМ-7/016 2023-02-08

Үзэх

39 Салбарын захирлын өөрчлөлт: "Омни капитал ББСБ” ХХК ЦМ-7/015 2023-02-08

Үзэх

40 Салбарын хаяг байршлын өөрчлөлт: "Омни капитал ББСБ” ХХК ЦМ-7/014 2023-02-08

Үзэх

41 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Ийст-Ийгл ББСБ” ХХК ЦМ-7/013 2023-02-08

Үзэх

42 Салбарын хаяг байршлын өөрчлөлт: "Есөн шижир инвест ББСБ” ХХК ЦМ-7/012 2023-02-01

Үзэх

43 Салбарын хаяг байршлын өөрчлөлт: "Есөн шижир инвест ББСБ” ХХК ЦМ-7/011 2023-02-01

Үзэх

44 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Омни капитал ББСБ” ХХК ЦМ-7/010 2023-01-30

Үзэх

45 Салбарын хаяг байршлын өөрчлөлт: "Есөн шижир инвест ББСБ” ХХК ЦМ-7/009 2023-01-30

Үзэх

46 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Нимон Эй Би ББСБ” ХХК ЦМ-7/008 2023-01-30

Үзэх

47 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Кибернетик ББСБ” ХХК ЦМ-7/007 2023-01-26

Үзэх

48 Салбарын захирлын өөрчлөлт: "Таван богд финанс ББСБ” ХХК ЦМ-7/006 2023-01-24

Үзэх

49 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Эзэн монгол капитал ББСБ” ХХК ЦМ-7/005 2023-01-24

Үзэх

50 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Есөн шижир инвест ББСБ” ХХК ЦМ-7/004 2023-01-24

Үзэх

51 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Лэндмн ББСБ” ХХК ЦМ-7/003 2023-01-17

Үзэх

52 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Ахим ББСБ” ХХК ЦМ-7/002 2023-01-13

Үзэх

53 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Файнэншилтрипл групп ББСБ” ХХК ЦМ-7/001 2023-01-02

Үзэх

54 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Нэшнл финанс ББСБ” ХХК ЦМ-7/193 2022-12-27

Үзэх

55 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "БИДД ББСБ” ХХК ЦМ-7/192 2022-12-26

Үзэх

56 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Очир ундраа ОМЗ ББСБ” ХХК ЦМ-7/191 2022-12-23

Үзэх

57 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Норбу ББСБ” ХХК ЦМ-7/190 2022-12-15

Үзэх

58 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Номгон финанс ББСБ” ХХК ЦМ-7/189 2022-12-15

Үзэх

59 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Оаквүүд капитал ББСБ” ХХК ЦМ-7/188 2022-12-15

Үзэх

60 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Дотно финанс ББСБ” ХХК ЦМ-7/187 2022-12-15

Үзэх

61 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Алтан зоос капитал ББСБ” ХХК ЦМ-7/186 2022-12-15

Үзэх

62 Салбарын захирлын өөрчлөлт: "Бүрэн финанс ББСБ” ХХК ЦМ-7/185 2022-12-14

Үзэх

63 Салбарын захирлын өөрчлөлт: "Бүрэн финанс ББСБ” ХХК ЦМ-7/184 2022-12-14

Үзэх

64 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Гурван зуун жар файнанс ББСБ” ХХК ЦМ-7/183 2022-12-13

Үзэх

65 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Хөх нутаг финанс ББСБ” ХХК ЦМ-7/182 2022-12-13

Үзэх

66 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Бидэт ББСБ” ХХК ЦМ-7/181 2022-12-13

Үзэх

67 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Шаттле ББСБ” ХХК ЦМ-7/180 2022-12-12

Үзэх

68 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "ПРОАДД ББСБ” ХХК ЦМ-7/179 2022-12-06

Үзэх

69 Салбарын захирлын өөрчлөлт: "Таван богд финанс ББСБ” ХХК ЦМ-7/178 2022-12-06

Үзэх

70 Салбарын захирлын өөрчлөлт: "Таван богд финанс ББСБ” ХХК ЦМ-7/177 2022-12-06

Үзэх

71 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Завхан санхүүгийн нэгдэлББСБ" ХХК ЦМ-7/176 2022-11-30

Үзэх

72 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Их Ирээдүй Капитал ББСБ” ХХК ЦМ-7/175 2022-11-30

Үзэх

73 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Жэй траст кредит ББСБ" ХХК ЦМ-7/174 2022-11-25

Үзэх

74 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Гэрэл финанс ББСБ" ХХК ЦМ-7/173 2022-11-25

Үзэх

75 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Гэгээн-Инвест ББСБ” ХХК ЦМ-7/172 2022-11-25

Үзэх

76 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Жавхлант-Алдархаан ББСБ” ХХК ЦМ-7/171 2022-11-25

Үзэх

77 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Бат ундран мандах ББСБ” ХХК ЦМ-7/170 2022-11-23

Үзэх

78 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “МТС финанс ББСБ” ХХК ЦМ-7/169 2022-11-23

Үзэх

79 Салбарын захирлын өөрчлөлт: "Бичил глобус финанс ББСБ” ХХК ЦМ-7/168 2022-11-22

Үзэх

80 Салбарын захирлын өөрчлөлт: "Сэндли ББСБ” ХХК ЦМ-7/167 2022-11-17

Үзэх

81 Салбарын хаяг байршлын өөрчлөлт: "Бид гялс ББСБ” ХХК ЦМ-7/166 2022-11-14

Үзэх

82 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Бил гялс ББСБ" ХХК ЦМ-7/165 2022-11-14

Үзэх

83 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Таван богд финанс ББСБ" ХХК ЦМ-7/164 2022-11-11

Үзэх

84 Салбарын захирлын өөрчлөлт: "Бэрс финанс ББСБ” ХХК ЦМ-7/163 2022-11-10

Үзэх

85 Салбарын захирлын өөрчлөлт: "Бэрс финанс ББСБ” ХХК ЦМ-7/162 2022-11-09

Үзэх

86 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Есөн Эрдэнэ финанс” ХХК ЦМ-7/161 2022-11-09

Үзэх

87 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Алтан гуу ББСБ” ХХК ЦМ-7/160 2022-11-07

Үзэх

88 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Си и си инвестмент ББСБ” ХХК ЦМ-7/159 2022-11-02

Үзэх

89 Салбарын захирлын өөрчлөлт: "Очир Ундраа ОМЗ ББСБ” ХХК ЦМ-7/158 2022-11-01

Үзэх

90 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Экодевелопмент монголиа ББСБ” ХХК ЦМ-7/157 2022-10-21

Үзэх

91 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Мөнх орших капитал ББСБ” ХХК ЦМ-7/156 2022-10-17

Үзэх

92 Гүйцэтгэх захирлын өөрчлөлт: “Пи Эф Эл ББСБ” ХХК ЦМ-7/155 2022-10-14

Үзэх

93 Салбарын захирлын өөрчлөлт: "Бизнес-Инвест девелопмент ББСБ” ХХК ЦМ-7/154 2022-10-14

Үзэх

94 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Нексус финанс инвестмент ББСБ” ХХК ЦМ-7/153 2022-10-11

Үзэх

95 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Хишигбумбан инвест ББСБ” ХХК ЦМ-7/152 2022-10-11

Үзэх

96 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Голденнью финанс ББСБ” ХХК ЦМ-7/151 2022-10-11

Үзэх

97 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Энхрэй кэйр ББСБ” ХХК ЦМ-7/150 2022-10-11

Үзэх

98 Хаяг байршлын өөрчлөлт: "Ашидголомт ББСБ” ХХК ЦМ-7/149 2022-10-05

Үзэх

99 Салбарын хаяг байршлын өөрчлөлт: "Бэрс финанс ББСБ” ХХК ЦМ-7/148 2022-09-30

Үзэх

100 Салбарын захирлын өөрчлөлт: "Транскапитал ББСБ” ХХК ЦМ-7/147 2022-09-30

Үзэх