2009 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 “Хөгжлийн түлхүүр ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 269 2009-09-23

Үзэх

2 “Ориент инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 270 2009-09-23

Үзэх

3 “Сар шинэ интернэшнл ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 267 2009-09-23

Үзэх

4 “Номин карт ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 266 2009-09-23

Үзэх

5 “Мөрөн интернэшнл ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 265 2009-09-23

Үзэх

6 “Монголын санхүүгийн групп ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 264 2009-09-23

Үзэх

7 “Хөгжил финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 260 2009-09-23

Үзэх

8 “Кибернетик ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 259 2009-09-23

Үзэх

9 “Эконом инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 258 2009-09-23

Үзэх

10 “БАТС кредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 255 2009-09-23

Үзэх

11 “Мөнгөн бүрэн ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 254 2009-09-23

Үзэх

12 “Кэш хаус ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 252 2009-09-23

Үзэх

13 “Үнэнч итгэл ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 251 2009-09-23

Үзэх

14 “Төв хөгжил ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 250 2009-09-23

Үзэх

15 “Жавхлант-Алдархаан ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 249 2010-09-23

Үзэх

16 “Бизнес инвест девелопмент ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 248 2009-09-23

Үзэх

17 “Дошт даймонд ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 247 2009-09-23

Үзэх

18 “Түмэн эрхэс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 244 2009-09-23

Үзэх

19 “Газар партнерс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 243 2009-09-23

Үзэх

20 “Бест кредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 242 2009-09-23

Үзэх

21 “АБТС ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 241 2009-09-23

Үзэх

22 “Ландорф финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 240 2009-09-23

Үзэх

23 “Арвис итгэл ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 55 2009-02-26

Үзэх

24 “Ялгуунцэнгэл” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 54 2009-02-26

Үзэх

25 “Жэй Эй Эс Эм” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 53 2009-02-26

Үзэх

26 “Санкредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 52 2009-02-26

Үзэх

27 “Баянгол Ундрага ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 50 2009-02-26

Үзэх

28 “Их жас ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 49 2009-02-26

Үзэх

29 “Баян – Агула” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 48 2009-02-26

Үзэх

30 “Сэлэнгэ инвест ББСБ” ХХК–ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 45 2009-02-26

Үзэх

31 “Идэр хөгжлийн гүүр ББСБ” ХХК-ийн итгэлцэл, гадаад валютын арилжаа эрхлэхтусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 18 2009-01-27

Үзэх

32 “Жаранбат ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 17 2009-01-27

Үзэх

33 “Билгүүнбүргэд” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 16 2009-01-27

Үзэх

34 “Цагаансумын гол” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 15 2009-01-27

Үзэх

35 “Танил групп” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 265 2009-12-23

Үзэх

36 Зарим банк бус санхүүгийн байгууллагын гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 264 2009-12-23

Үзэх

37 “Монголын санхүүгийн групп” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 262 2009-12-23

Үзэх

38 “Хос холбоо уул” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 259 2009-12-23

Үзэх

39 “Дэвжнэмэх ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 258 2009-12-23

Үзэх

40 “Монгол факторинг” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 245 2009-11-23

Үзэх

41 “Мөнгөн тулбага ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 243 2009-11-23

Үзэх

42 “Нью ази ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжаа итгэлцлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 242 2009-11-23

Үзэх

43 “Пэлдэндабу” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 237 2009-11-23

Үзэх

44 “Капиталпартнерс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 236 2009-11-23

Үзэх

45 Зарим банк бус санхүүгийн байгууллагуудын гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 223 2009-10-28

Үзэх

46 “Мүүнривар” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 222 2009-10-28

Үзэх

47 “Батс кредит ББСБ” ХХК-ийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 221 2009-10-28

Үзэх

48 “Ундрах дэвшилт ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 204 2009-10-10

Үзэх

49 “Цэнтуул ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 208 2009-10-10

Үзэх

50 “Цагаан-Ажнай ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 205 2009-10-10

Үзэх

51 “Дирхэм ББСБ” ХХК-ийг “Ориент инвест ББСБ” ХХК-тай нэгдэхийг зөвшөөрөх, “Дирхэм ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 206 2009-10-10

Үзэх

52 “Алаг уул ган” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 203 2009-10-10

Үзэх

53 Банк бус санхүүгийн байгууллагын дүрмийн cангийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэх хугацааг сунгах тухай 191 2009-09-10

Үзэх

54 “Сэлэнгэ инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 190 2009-09-10

Үзэх

55 “Галттай инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 185 2009-09-10

Үзэх

56 “Дэлгэрэхкапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 183 2009-09-10

Үзэх

57 “Мастер инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 177 2009-09-10

Үзэх

58 “Очир ундраа ОМЗ ББСБ” ХХК-д гадаад валютын арилжаа, итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 166 2009-07-28

Үзэх

59 “Цэнтуул ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 162 2009-07-28

Үзэх

60 “Кредит Монгол ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн зарим тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 161 2009-07-28

Үзэх

61 “Би И Эй ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 160 2009-07-28

Үзэх

62 “Очир титэм ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 159 2009-07-28

Үзэх

63 “Санхүүгийн хөгжил” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 158 2009-07-28

Үзэх

64 “Номгонбуурал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 157 2009-07-28

Үзэх

65 “Нью евро ази” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 144 2009-06-25

Үзэх

66 “Салхитгол” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 143 2009-06-25

Үзэх

67 “Авшиг-Одсэр” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 142 2009-06-25

Үзэх

68 “МСВСЦ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 141 2009-06-25

Үзэх

69 “Ийст уэст факторинг ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 139 2009-06-25

Үзэх

70 “Тод санаа ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 138 2009-06-25

Үзэх

71 “Би И Эй ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 77 2009-04-26

Үзэх

72 “Тод санаа ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 47 2009-03-26

Үзэх

73 “Сэргэлэн инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 46 2009-03-26

Үзэх

74 Очир титэм ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 28 2009-02-19

Үзэх

75 “Кэш хаус ББСБ” ХХК-д гадаад валютын арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 11 2009-01-29

Үзэх

76 “Батс кредит ББСБ” ХХК-ийн итгэлцэлийн болон цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 5 2009-01-29

Үзэх

77 “Нью ази ББСБ” ХХК-ийн цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 4 2009-01-29

Үзэх