2010 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "Энхсар инвест ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 253 2010-09-23

Үзэх

2 “Би энд Жи финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 426 2010-12-22

Үзэх

3 “Буянт манлай ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 425 2010-12-22

Үзэх

4 “Мөнх арилжаа ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 424 2010-12-22

Үзэх

5 “Меркентайл хаус азиа ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах, зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 423 2010-12-22

Үзэх

6 “Цогт-Асар ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 421 2010-12-22

Үзэх

7 “Жи Эс Би капитал ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 399 2010-12-09

Үзэх

8 “Футур эволюшион ББСБ” ХХК–ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зарим тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгож, зарим тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 398 2010-12-09

Үзэх

9 “Чингисхаан холдинг ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 397 2010-12-09

Үзэх

10 “Эн Ви Си ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 396 2010-12-09

Үзэх

11 “Сэлэнгэ инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 395 2010-12-09

Үзэх

12 “Хайрхан-агула ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 394 2010-12-09

Үзэх

13 “Сэдхаан ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 393 2010-12-09

Үзэх

14 “Сэдхаан ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 392 2010-12-09

Үзэх

15 “Өрнө дорнын гүүр ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 391 2010-12-09

Үзэх

16 “Өрнө дорнын гүүр ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 390 2010-12-09

Үзэх

17 “Жи Эй энд Юу Эл ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 389 2010-12-09

Үзэх

18 “Дрийм гэйт ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 372 2010-11-18

Үзэх

19 “Технофонд ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 371 2010-11-18

Үзэх

20 “Эконом инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 370 2010-11-18

Үзэх

21 “Мөрөн интернэшнл ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 369 2010-11-18

Үзэх

22 “Их түншлэл ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 368 2010-11-18

Үзэх

23 “Молор орд ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй тухай 367 2010-11-18

Үзэх

24 “Үнэнч итгэл ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 366 2010-11-18

Үзэх

25 “Шанх-Уул ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 365 2010-11-18

Үзэх

26 “Иххүрэн уул ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 364 2010-11-18

Үзэх

27 “Кингдом инвест ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 363 2010-11-18

Үзэх

28 “Транскапитал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 362 2010-11-18

Үзэх

29 “Ти энд Ди финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 361 2010-11-18

Үзэх

30 “Грандфин ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 360 2010-11-18

Үзэх

31 “Ухаа сэрвэн ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 359 2010-11-18

Үзэх

32 “Марико ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 358 2010-11-18

Үзэх

33 “Алтантөгрөг ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 357 2010-11-18

Үзэх

34 “Түмэн мод ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 356 2010-11-18

Үзэх

35 “Баруун Урт хөгжил ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 355 2010-11-18

Үзэх

36 “Цэнуж ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 354 2010-11-18

Үзэх

37 “Ялгуулагч ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 334 2010-10-27

Үзэх

38 “Нью ази ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 333 2010-10-27

Үзэх

39 “Ачид финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 332 2010-10-27

Үзэх

40 “ЭБХА ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 331 2010-10-27

Үзэх

41 “Цагаан ажнай ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 330 2010-10-27

Үзэх

42 “Кибернетик ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 329 2010-10-27

Үзэх

43 “Смалл энд медиум бизнес кредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 328 2010-10-27

Үзэх

44 “Обил ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 327 2010-10-27

Үзэх

45 “Актив инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 326 2010-10-27

Үзэх

46 “Жи Эс Би капитал ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 325 2010-10-27

Үзэх

47 “Энхсар инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 324 2010-10-27

Үзэх

48 “Идэр хөгжлийн гүүр ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 323 2010-10-27

Үзэх

49 “Ньюфонд ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 322 2010-10-27

Үзэх

50 “Капмон ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 321 2010-10-27

Үзэх

51 “Бат энд инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 320 2010-10-27

Үзэх

52 “Ситизенс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 318 2010-10-27

Үзэх

53 “Хак кредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 317 2010-10-27

Үзэх

54 “Топ финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 316 2010-10-27

Үзэх

55 “Молор орд ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 315 2010-10-27

Үзэх

56 “Юнайтед финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай 306 2010-10-27

Үзэх

57 “Вишнфанд ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 305 2010-10-27

Үзэх

58 “Инвест капитал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 304 2010-10-27

Үзэх

59 “Технофонд ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 303 2010-10-27

Үзэх

60 “Арвис итгэл ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 302 2010-10-27

Үзэх

61 “Кредит Монгол ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 301 2010-10-27

Үзэх

62 “Транс Трейд Би Би Эс Би ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 300 2010-10-27

Үзэх

63 “Праймлайнс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 299 2010-10-27

Үзэх

64 “Хамона ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 298 2010-10-27

Үзэх

65 “Таванбат кредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 297 2010-10-27

Үзэх

66 “Мөнгөн гүүр ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 296 2010-10-27

Үзэх

67 “СБЛЦ ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 295 2010-10-27

Үзэх

68 “Чинбаа инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 294 2010-10-27

Үзэх

69 “Мани пост ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 293 2010-10-27

Үзэх

70 “Мани пост ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 292 2010-10-27

Үзэх

71 “Стар кредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 291 2010-10-27

Үзэх

72 “Дархан цалам ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 290 2010-10-27

Үзэх

73 “Илланай ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 289 2010-10-27

Үзэх

74 “Мега актив ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 288 2010-10-27

Үзэх

75 “Женералфинанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 287 2010-10-27

Үзэх

76 “Хатан сүлд ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 286 2010-10-27

Үзэх

77 “Фин инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 285 2010-10-27

Үзэх

78 “Нэшнл финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 284 2010-10-27

Үзэх

79 “Монгол пасифик ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 283 2010-10-27

Үзэх

80 “Алтан хот ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 282 2010-10-27

Үзэх

81 “Хишигбумбан инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 281 2010-10-27

Үзэх

82 “Ас өөдөө ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 280 2010-10-27

Үзэх

83 “Их түншлэл ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 279 2010-10-27

Үзэх

84 “Энич финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 232 2010-08-25

Үзэх

85 “Жи си ай пи ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 231 2010-08-25

Үзэх

86 “Мобифинанс” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 230 2010-08-25

Үзэх

87 “Хөгжил финанс ББСБ” ХХК-д үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 226 2010-08-25

Үзэх

88 “Өгөөжийн ач ББСБ” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 221 2010-07-20

Үзэх

89 “Нью ази ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 214 2010-06-30

Үзэх

90 “Мат инвестмент ББСБ” ХХК-ийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 198 2010-06-16

Үзэх

91 “Арвис итгэл ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээж, итгэлцлийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 197 2010-06-16

Үзэх

92 “Сити хөгжил ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 196 2010-06-16

Үзэх

93 Зарим банк бус санхүүгийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 195 2010-06-16

Үзэх

94 “ББС ВЕЛТ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 194 2010-06-16

Үзэх

95 “Финанс энд девелопмент оф майнинг ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 193 2010-06-16

Үзэх

96 “Прогресскапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох тухай 192 2010-06-16

Үзэх

97 “Мөнгөн зоос кредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 191 2010-06-16

Үзэх

98 “Говийн цэнхэр алтай ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 148 2010-05-28

Үзэх

99 “Нэт капитал ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 146 2010-05-28

Үзэх

100 “Жам зам ББСБ” ХХК-ийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 143 2010-05-28

Үзэх