2011 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 “Билгүүн бүргэд ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 376 2011-12-23

Үзэх

2 “Жалбуутайж ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 375 2011-12-23

Үзэх

3 “Авшиг-Одсэр ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 374 2011-12-23

Үзэх

4 “Мөнгөнхөврөлт ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 373 2011-12-23

Үзэх

5 “Их хүрэн уул ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 372 2011-12-23

Үзэх

6 “Ворлд проспер ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 371 2011-12-23

Үзэх

7 “Жи Эй энд Юу Эл ББСБ” ХХК -д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 370 2011-12-23

Үзэх

8 “Стандарт финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 369 2011-12-23

Үзэх

9 “Бүрэн төгрөг” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 368 2011-12-23

Үзэх

10 Санхүүгийн хөгжил ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 360 2011-12-07

Үзэх

11 Зул Оюу ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 359 2011-12-07

Үзэх

12 Капиталпартнерс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 358 2011-12-07

Үзэх

13 “Мөнхийн алтан од ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 357 2011-12-07

Үзэх

14 Пүре финанс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 356 2011-12-07

Үзэх

15 ӨБЦ ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 355 2011-12-07

Үзэх

16 “Жи Си Ай Пи ББСБ” ХХК-ийн гадаад валютын арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 354 2011-12-07

Үзэх

17 Газаркапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 353 2011-12-07

Үзэх

18 Эс Эс Эн Жи” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 352 2011-12-07

Үзэх

19 Мөстийн өвөр булаг” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 351 2011-12-07

Үзэх

20 Үйзэн-Ивээлт” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 350 2011-12-07

Үзэх

21 “Си Жи Эм ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 319 2011-11-23

Үзэх

22 “Нэт капитал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 318 2011-11-23

Үзэх

23 “Их жас ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 308 2011-11-02

Үзэх

24 “Жи Си Ай Пи ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 307 2011-11-02

Үзэх

25 “Их түншлэл ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 306 2011-11-02

Үзэх

26 “Монголианмортгэйж фанд” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 305 2011-11-02

Үзэх

27 “Хутагт гэрэгэ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 304 2011-11-02

Үзэх

28 “Капиталпартнерс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 280 2011-10-12

Үзэх

29 “ӨБЦ ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 279 2011-10-12

Үзэх

30 “Санхүүгийн хөгжил ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 278 2011-10-12

Үзэх

31 “Мөнгөн хөврөлт ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 277 2011-10-12

Үзэх

32 “Мөнхийн алтан од ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 276 2011-10-12

Үзэх

33 “Ворлд проспер ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 275 2011-10-12

Үзэх

34 “Каражат ББСБ” ХХК-ийн валютын арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 274 2011-10-12

Үзэх

35 “Монгол факторинг ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх 273 2011-10-12

Үзэх

36 “Кингдом инвест ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 272 2011-10-12

Үзэх

37 “Кловер” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 271 2011-10-12

Үзэх

38 “Жам зам ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 259 2011-09-14

Үзэх

39 “Дэлгэрэх капитал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 258 2011-09-14

Үзэх

40 “Жи Эс Би капитал ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 257 2011-09-14

Үзэх

41 “Сити инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 256 2011-09-14

Үзэх

42 “Эйч Кэй Эм Ай Би” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 255 2011-09-14

Үзэх

43 “Дууш-Оргилуун” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 254 2011-09-14

Үзэх

44 “Хөгжил бадрах ББСБ” ХХК-ийн, банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 249 2011-08-24

Үзэх

45 “Уянгацэрэн интернэшнл” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 237 2011-08-24

Үзэх

46 “Ди Эй Эс Эс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 233 2011-08-24

Үзэх

47 “Хөгжил бадрах ББСБ” ХХК-ийн, банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 229 2011-08-24

Үзэх

48 “Итгэлт миллион ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 216 2011-07-26

Үзэх

49 “Арвижих тив ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 215 2011-07-26

Үзэх

50 “Лет форекс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 214 2011-07-26

Үзэх

51 “Элбэг зоос ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 206 2011-06-30

Үзэх

52 “Цэцэрлэг ар ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 195 2011-06-30

Үзэх

53 “Хөвсгөл Гео-Эрдэнэ ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 194 2011-06-30

Үзэх

54 “Тэнгэр зууч” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 193 2011-06-30

Үзэх

55 “Буман дусал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 192 2011-06-30

Үзэх

56 “Юу Би кредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 191 2011-06-30

Үзэх

57 “Ньюфонд ББСБ” ХХК-д итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 190 2011-06-30

Үзэх

58 “Кэш хаус ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 189 2011-06-30

Үзэх

59 “Актив инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 155 2011-06-02

Үзэх

60 “Бадрангуй кредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 154 2011-06-02

Үзэх

61 “Баянгол ундрага ББСБ” ХХК-д зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 153 2011-06-02

Үзэх

62 “Бүрэн-инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 152 2011-06-02

Үзэх

63 “Берилл финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 151 2011-06-02

Үзэх

64 “Их мөнгөн завъяа” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 150 2011-06-02

Үзэх

65 “Монгол факторинг ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 129 2011-05-06

Үзэх

66 “Дархан өсөх ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 128 2011-05-06

Үзэх

67 “БСБ финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 127 2011-05-06

Үзэх

68 “Монголиагонконг финанс корпораци ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 124 2011-05-06

Үзэх

69 “Монголиагонконг финанс корпораци ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 123 2011-05-06

Үзэх

70 “Салхит гол ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 122 2011-05-06

Үзэх

71 “ОСАБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 121 2011-05-06

Үзэх

72 “Эн ви си ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 120 2011-05-06

Үзэх

73 “Ард капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 108 2011-04-21

Үзэх

74 “Дэлгэрэх капитал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 100 2011-04-21

Үзэх

75 “Дэвжих нэхий ББСБ” ХХК-д тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 99 2011-04-21

Үзэх

76 “ББС велт ББСБ” ХХК-д тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 98 2011-04-21

Үзэх

77 “Улаанбаатар капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 97 2011-04-21

Үзэх