2012 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "Танил групп ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 351 2012-12-12

Үзэх

2 "Монголын санхүүгийн групп ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 350 2012-12-12

Үзэх

3 "Пэлдэндабу ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 342 2012-11-28

Үзэх

4 "Болор зоос" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 341 2012-11-28

Үзэх

5 "Хос холбоо уул ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 343 2012-11-28

Үзэх

6 "Антафинанс" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 345 2012-11-28

Үзэх

7 “Монгол факторинг ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах 325 2012-11-07

Үзэх

8 “Ориент инвест ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 326 2012-11-07

Үзэх

9 “Номгон буурал ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 327 2012-11-07

Үзэх

10 “Мүүнривар ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 315 2012-10-25

Үзэх

11 “Елба” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 312 2012-10-25

Үзэх

12 “Ханбогд капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 316 2012-10-25

Үзэх

13 “Болорзул” ХХК-д банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 304 2012-10-10

Үзэх

14 “Алаг уул ган ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 305 2012-10-10

Үзэх

15 “Хөгжил финанс ББСБ” ХХК-ийн хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх, банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 300 2012-10-10

Үзэх

16 "Маркентайл хаус азиа ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 291 2012-09-26

Үзэх

17 “Мега актив ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 290 2012-09-26

Үзэх

18 “Энхдуулга” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 289 2012-09-26

Үзэх

19 "Бизнес инвест девелопмент ББСБ” ХХК-ийн хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай 288 2012-09-26

Үзэх

20 “Сансит капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээл, факторингийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 276 2012-09-12

Үзэх

21 “Ди Эй Эм Өү Эй” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 275 2012-09-12

Үзэх

22 “Хүслийн элч” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 274 2012-09-12

Үзэх

23 "Газар капитал ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 271 2012-08-29

Үзэх

24 "Эмдаблви кредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн" үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 270 2012-08-29

Үзэх

25 “Цагаан ажнай ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 251 2012-08-08

Үзэх

26 “Сэдхаан ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 250 2012-08-08

Үзэх

27 “Чингисхаан ресорс” ХХК-д банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 249 2012-08-08

Үзэх

28 “Цэгц капитал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 221 2012-07-04

Үзэх

29 “Фундаментал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 220 2012-07-04

Үзэх

30 “Юу Эс Эй Эм Өү инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 217 2012-07-04

Үзэх

31 “Эн ви си ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 215 2012-07-04

Үзэх

32 “ОСАБ ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зѳвшѳѳрлийг хүчингүй болгох тухай 205 2012-06-20

Үзэх

33 “Меркентайл хаус азиа ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 0 2012-06-20

Үзэх

34 “Мега актив ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 198 2012-06-20

Үзэх

35 “Чоно финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зѳвшѳѳрѳл олгох тухай 196 2012-06-20

Үзэх

36 “Билэг насан” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зѳвшѳѳрѳл олгох тухай 195 2012-06-20

Үзэх

37 “Дэлбээ сакура” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зѳвшѳѳрѳл олгох тухай 194 2012-06-20

Үзэх

38 “Глобал профит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зѳвшѳѳрѳл олгох тухай 193 2012-06-20

Үзэх

39 “Номгон буурал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зѳвшѳѳрлийг сунгах тухай 191 2012-06-20

Үзэх