2014 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 “Эконом инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 449 2014-12-17

Үзэх

2 “Аас-Инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 448 2014-12-17

Үзэх

3 “БСБ финанс ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 447 2014-12-17

Үзэх

4 “Нэткапитал Финанс Корпораци ББСБ” ХХК-ийн хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай 446 2014-12-17

Үзэх

5 “Бизнес инвест девелопмент ББСБ” ХХК-д гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 445 2014-12-17

Үзэх

6 “Ачиткапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 444 2014-12-17

Үзэх

7 “Актив капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 443 2014-12-17

Үзэх

8 “Өлзийтфинанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 442 2014-12-17

Үзэх

9 “Бид финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 441 2014-12-17

Үзэх

10 “Азикапитал корпорэйшн” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 440 2014-12-17

Үзэх

11 “Их цолмон капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 439 2014-12-17

Үзэх

12 “Алтансав актив” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 438 2014-12-17

Үзэх

13 “Кредитмонгол ББСБ” ХХК-ийн хөрөнгө оруулалт санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 419 2014-11-24

Үзэх

14 “Кредитмонгол ББСБ” ХХК-ийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 418 2014-11-24

Үзэх

15 “ТА глобал капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 417 2014-11-24

Үзэх

16 “Бат ундран мандах” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 416 2014-11-24

Үзэх

17 “И Зэт Би финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 415 2014-11-24

Үзэх

18 “Туркойсфинанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 414 2014-11-24

Үзэх

19 “Хоёрням” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 413 2014-11-24

Үзэх

20 “Гэгээн алтан од” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 412 2014-11-24

Үзэх

21 “Платинкапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 411 2014-11-24

Үзэх

22 “Очирфинанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 410 2014-11-24

Үзэх

23 “Үйлстраст” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 409 2014-11-24

Үзэх

24 “Газаркапитал ББСБ” ХХК-ийг “Газарпартнерс ББСБ” ХХК-тай нэгтгэхийг зөвшөөрөх, “Газаркапитал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 400 2014-11-07

Үзэх

25 “Эбо-Инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 399 2014-11-07

Үзэх

26 “Капиталконтинент инвестмент” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 398 2014-11-07

Үзэх

27 “Нано капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 397 2014-11-07

Үзэх

28 “Мөнх орших капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 396 2014-11-07

Үзэх

29 “Барс капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 395 2014-11-07

Үзэх

30 “Жи са са ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 367 2014-10-23

Үзэх

31 “Шаттле” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 366 2014-10-23

Үзэх

32 “Мэргэн финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 365 2014-10-23

Үзэх

33 “Грийтмонгол финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 364 2014-10-23

Үзэх

34 “Майкрокредит инвестмент” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 363 2014-10-23

Үзэх

35 “Праймфин инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 362 2014-10-23

Үзэх

36 “Микрокредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 361 2014-10-23

Үзэх

37 “Ундрах дэвшил ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 345 2014-10-14

Үзэх

38 “Ахан дүүсийн итгэл” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 344 2014-10-14

Үзэх

39 “Праймлайнс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 320 2014-09-25

Үзэх

40 “Цэгцхөрөнгө” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 319 2014-09-25

Үзэх

41 “Мөнхбриллиант кровн” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 318 2014-09-25

Үзэх

42 “Инэлфинанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 317 2014-09-25

Үзэх

43 “Шинэ хан жигүүр финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 316 2014-09-25

Үзэх

44 “Мөнхөд ундрах финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 315 2014-09-25

Үзэх

45 “Хаанмонгол инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 314 2014-09-25

Үзэх

46 “Вестернкредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 313 2014-09-25

Үзэх

47 “Чимбум актив” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 312 2014-09-25

Үзэх

48 “Мөнхкредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 311 2014-09-25

Үзэх

49 “Сэнтрал ашиан файнаншиал сэрвисэс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 310 2014-09-25

Үзэх

50 “Нандиншүтээн финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 309 2014-09-25

Үзэх

51 “Мандалакапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 308 2014-09-25

Үзэх

52 “Грийн инвестмент” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 307 2014-09-25

Үзэх

53 “Кредит монгол ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 306 2014-09-25

Үзэх

54 "Си и си инвестмент" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 304 2014-09-01

Үзэх

55 “Жи Си Ай Пи ББСБ” ХХК-д гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 298 2014-09-01

Үзэх

56 “Ситипартнерс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 297 2014-08-29

Үзэх

57 “Ананд инвестмент партнер” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 296 2014-08-29

Үзэх

58 “Ингүүмэл-Инвест ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 286 2014-08-29

Үзэх

59 “Жинсолон” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 285 2014-08-29

Үзэх

60 “Цэнкредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 284 2014-08-29

Үзэх

61 “Оорцогийн хөндий” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 283 2014-08-29

Үзэх

62 “Аргумент” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 282 2014-08-29

Үзэх

63 “Смарткапитал фанд” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 281 2014-08-29

Үзэх

64 “Аргатайн голын хүү” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 280 2014-08-29

Үзэх

65 “Алтан үст ану” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 279 2014-08-29

Үзэх

66 “Сонк” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 257 2014-07-08

Үзэх

67 “Хананбашаа” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 256 2014-07-08

Үзэх

68 “БСБ финанс ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 255 2014-07-08

Үзэх

69 “Эйч Кэй Эм Ай Би ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 229 2014-07-02

Үзэх

70 “Ундрах дэвшилт ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 228 2014-07-02

Үзэх

71 “Таван богд финанс ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн факторингийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 227 2014-07-02

Үзэх

72 “Ардкредит ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 226 2014-07-02

Үзэх

73 “Арвинбураат” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 225 2014-07-02

Үзэх

74 “Сэра-Интернэшнл” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 224 2014-07-02

Үзэх

75 “Эвткапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 223 2014-07-02

Үзэх

76 “Виндблү” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 195 2014-06-16

Үзэх

77 “Глобалдевелопмент партнерс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 193 2014-06-16

Үзэх

78 “Мөнгөнбуудай” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 192 2014-06-16

Үзэх

79 “Эксимфинанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 191 2014-06-16

Үзэх

80 “Зоригтын хошуу” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 190 2014-06-16

Үзэх

81 “Жэтфинанс ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 189 2014-06-16

Үзэх

82 “Хэрлэн онон туул” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 188 2014-06-16

Үзэх

83 “Мөнгөн ундрага финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 187 2014-06-16

Үзэх

84 “Евро од финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 186 2014-06-16

Үзэх

85 “Нэйшнлкапитал групп” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 185 2014-06-16

Үзэх

86 “Үндэсний баялаг” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 184 2014-06-16

Үзэх

87 “Норт эйшиа инвестмент” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 183 2014-06-16

Үзэх

88 “Ричкапитал инвестмент” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 182 2014-06-16

Үзэх

89 “Үйзэнманхан” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 181 2014-06-16

Үзэх

90 “Лотусфинанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 180 2014-06-16

Үзэх

91 “Мирайкапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 168 2014-05-23

Үзэх

92 “Анумаргад эрдэнэ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 167 2014-05-23

Үзэх

93 “Туусжам” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 166 2014-05-23

Үзэх

94 “Хаш финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 165 2014-05-23

Үзэх

95 "Ихгифт финанс" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 164 2014-05-23

Үзэх

96 "БИДД" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 163 2014-05-23

Үзэх

97 “Бадрангуй кредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 157 2014-05-12

Үзэх

98 “Праймлайнс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 156 2014-05-12

Үзэх

99 “Смартменежмент” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 155 2014-05-12

Үзэх

100 “Өсөх арвай” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 154 2014-05-12

Үзэх