2015 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "Грийт капитал" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 442 2015-12-17

Үзэх

2 "Финанс энд девелопмент оф майнинг ББСБ" ХХК-д факторингийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхлэх нэмэлт тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 441 2015-12-17

Үзэх

3 "Норд эйшиа инвестмент ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нэмж олгох тухай 440 2015-12-17

Үзэх

4 “Сэлементс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 426 2015-12-17

Үзэх

5 “Бүрэн капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 425 2015-12-17

Үзэх

6 “Газар капитал партнерс ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн төлбөрийн баталгаа гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвгөөрөл нэмж олгох тухай 423 2015-12-17

Үзэх

7 “Чоно финанс ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн төлбөрийн баталгаа гаргах, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 422 2015-12-17

Үзэх

8 “Урбан капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 421 2015-12-17

Үзэх

9 “Нэйшнл кредит юнион” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 420 2015-12-17

Үзэх

10 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай 409 2015-12-04

Үзэх

11 Банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж, зээлийн хоршоо байгуулах хүсэлт хүлээн авах тухай 415 2015-12-04

Үзэх

12 "Идэр-Хөгжлийн гүүр ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 414 2015-12-04

Үзэх

13 Банк бус санхүүгийн байгууллагын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 412 2015-12-04

Үзэх

14 “Хос мөнх инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 398 2015-11-23

Үзэх

15 “Файнэншил трипл групп ББСБ” ХХК-д валютын арилжаа болон факторингийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 392 2015-11-23

Үзэх

16 “Каннофинансиал сервис” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 388 2015-11-23

Үзэх

17 “Ази номхон далайн хөрөнгө оруулалтын групп” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 381 2015-10-13

Үзэх

18 “Авуурьд” ХХК-нд ББСБ-ын тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох тухай 373 2015-10-09

Үзэх

19 “Магнай лайшил” ХХК-нд банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 369 2015-09-25

Үзэх

20 “Сонгомол финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 364 2015-09-11

Үзэх

21 “Витта инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 363 2015-09-11

Үзэх

22 “Үндэсний санхүүгийн капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 362 2015-09-11

Үзэх

23 “Монголиан мортгэйж фанд ББСБ” ХХК-д бак бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 355 2015-08-28

Үзэх

24 “Их хуурч” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 354 2015-08-28

Үзэх

25 “Дорнод финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 353 2015-08-28

Үзэх

26 “Сүмбэр алт капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 352 2015-08-28

Үзэх

27 “Сакура финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 351 2015-08-28

Үзэх

28 “Тайхар ундарга инвестмент” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 350 2015-08-28

Үзэх

29 “Синержи” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 349 2015-08-28

Үзэх

30 “Андууд финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 342 2015-08-05

Үзэх

31 “Эксим капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 341 2015-08-05

Үзэх

32 “Наран кредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 340 2015-08-05

Үзэх

33 “МТС финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 339 2015-08-05

Үзэх

34 “Их ирээдүй капитал ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 320 2015-07-03

Үзэх

35 “Флоуришкапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 319 2015-07-03

Үзэх

36 “Гео финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 318 2015-07-03

Үзэх

37 “Итгэлт капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 317 2015-07-03

Үзэх

38 “Болд кредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 316 2015-07-03

Үзэх

39 “Сан ундарга” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 315 2015-07-03

Үзэх

40 “Ландорф финанс ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 296 2015-06-24

Үзэх

41 “Хайрхан капитал ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 295 2015-06-24

Үзэх

42 “Утпалафинанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 294 2015-06-24

Үзэх

43 “Дуусашгүй-Ундарга” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 293 2015-06-24

Үзэх

44 “Даниста трейд” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 292 2015-06-24

Үзэх

45 “Солонго капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 291 2015-06-24

Үзэх

46 “Тэрх капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 290 2015-06-24

Үзэх

47 “Кредит экспресс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 289 2015-06-24

Үзэх

48 “Танил групп ББСБ” ХХК-ийн банк санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 272 2015-06-10

Үзэх

49 “Монголиан мортгэйж фанд ББСБ” ХХК-ийн хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай 271 2015-06-10

Үзэх

50 “Монголиан фүчэ финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 265 2015-06-10

Үзэх

51 “Тэнүүн сүлд капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 264 2015-06-10

Үзэх

52 “Хөгжлийн хөтөч инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 263 2015-06-10

Үзэх

53 “Мониполо” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 259 2015-05-20

Үзэх

54 “Эм Эс Эм Эс капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 258 2015-05-20

Үзэх

55 “Эм Би Эм Ай” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 257 2015-05-20

Үзэх

56 “Гурван зуун жар файнанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээл, гадаад валютын арилжаа, төлбөрийн баталгаа гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 252 2015-05-20

Үзэх

57 “Шинэгарц интернэшнл” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 251 2015-05-20

Үзэх

58 “Соарс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 250 2015-05-20

Үзэх

59 “Арвижих Актив” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 249 2015-05-20

Үзэх

60 “Хаан капитал инвестмент” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 248 2015-05-20

Үзэх

61 “Хаан кредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 247 2015-05-20

Үзэх

62 “Энэрэл инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 246 2015-05-20

Үзэх

63 “Эрхэс-Эрдэнэ ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 245 2015-05-20

Үзэх

64 “Эс Эс Эн Жи ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 244 2015-05-20

Үзэх

65 “Платинумкапитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 232 2015-04-30

Үзэх

66 “Мандал очир капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 231 2015-04-30

Үзэх

67 “Талын зууч” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 230 2015-04-30

Үзэх

68 “Праймрейт” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 229 2015-04-30

Үзэх

69 “Санкредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 227 2015-04-30

Үзэх

70 “Идэр хөгжлийн гүүр ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 226 2015-04-30

Үзэх

71 “Ас өөдөө ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 225 2015-04-30

Үзэх

72 “Юу би кредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 224 2015-04-30

Үзэх

73 “Футур эволюшион ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 223 2015-04-30

Үзэх

74 “Файнанс стор” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 215 2015-04-22

Үзэх

75 “Химурга” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 214 2015-04-22

Үзэх

76 “Эс Ай Си Эй финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 213 2015-04-22

Үзэх

77 “Эконом инвест ББСБ” ХХК-д олгосон банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 210 2015-04-22

Үзэх

78 “Гэрэлфинанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 209 2015-04-10

Үзэх

79 “Занабазар капитал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 207 2015-04-10

Үзэх

80 “Ситизенс ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 206 2015-04-10

Үзэх

81 “Эрхэс-Эрдэнэ ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 205 2015-04-10

Үзэх

82 “Танил групп ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 204 2015-04-10

Үзэх

83 “Капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 192 2015-04-10

Үзэх

84 “Эвтзаан чулуу” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 191 2015-04-10

Үзэх

85 “Хэт-Оргил” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 190 2015-04-10

Үзэх

86 “Бесткредит инвестмент” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 189 2015-04-10

Үзэх

87 “Вестерн инвестмент фанд” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 188 2015-04-10

Үзэх

88 “Болорзоос ББСБ” ХХК-ийн хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай 169 2015-04-01

Үзэх

89 “Мөнгөн бүрэн ББСБ” ХХК-ийн гадаад валютын арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 168 2015-04-01

Үзэх

90 “Авшиг одсэр ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 167 2015-04-01

Үзэх

91 “Си Жи Эф финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 166 2015-04-01

Үзэх

92 “Хасуфинанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 165 2015-04-01

Үзэх

93 “Альянсфинанс групп” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 164 2015-04-01

Үзэх

94 “Альянсфинанс групп” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 164 2015-04-01

Үзэх

95 “Батжиннэгдэх үрс ББСБ” ХХК-ийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 131 2015-03-13

Үзэх

96 “Арвижихпрогресс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 130 2015-03-13

Үзэх

97 “Ситифинанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 129 2015-03-13

Үзэх

98 “Арун од фаунд” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 128 2015-03-13

Үзэх

99 “Ингүүмэл-Инвест ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 123 2015-03-12

Үзэх

100 “Кредит монгол ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 92 2015-01-30

Үзэх