2016 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "ББСБ-ын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам"-ыг шинэчлэн батлах тухай 147 2016-05-17

Үзэх

2 "БИДД ББСБ" ХХК-ийн банк бус санхүүгийн хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 303 2016-12-14

Үзэх

3 "Бат улам арвижих" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 302 2016-12-14

Үзэх

4 "Хөх нутаг финанс" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 301 2016-12-14

Үзэх

5 "Лояал фанд" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 300 2016-12-14

Үзэх

6 "Ингүүмэл зоос" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 299 2016-12-14

Үзэх

7 "Файнаншил траст" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 298 2016-12-14

Үзэх

8 "Ти Эм Жэй капитал" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 297 2016-12-14

Үзэх

9 "Капитис" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 296 2016-12-14

Үзэх

10 "Ди Жи кредит" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээл болон гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 295 2016-12-14

Үзэх

11 "Нексус финанс инвестмент" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн болон хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 294 2016-12-14

Үзэх

12 "Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцож, хяналт тавих журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 269 2016-09-21

Үзэх

13 “Бизнес финанс групп” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 257 2016-06-27

Үзэх

14 “Хөх тэнгэрийн үүрийн цолмон” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 256 2016-06-27

Үзэх

15 “Aмна финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 255 2016-06-27

Үзэх

16 "Ган хүлэг капитал групп" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 254 2016-06-27

Үзэх

17 “Жи Би Си Си” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 253 2016-06-27

Үзэх

18 “Бидэт” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 252 2016-06-27

Үзэх

19 “Тотел файнансе” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 251 2016-06-27

Үзэх

20 “Алтан тэвш уул ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 250 2016-06-27

Үзэх

21 “Эрдэнэт санхүүгийн нэгдэл” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 249 2016-06-27

Үзэх

22 “Аллианс капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 248 2016-06-27

Үзэх

23 “Мобифинанс ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн төлбөр тооцооны хэрэгсэл гаргах тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 237 2016-06-27

Үзэх

24 "Ивээл инвест" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 230 2016-06-10

Үзэх

25 “Баянговь хөгжил” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 224 2016-06-10

Үзэх

26 “Ингүүмэл инвест ББСБ” ХХК-д төлбөрийн баталгаа гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 223 2016-06-10

Үзэх

27 “Файнэншил трипл групп ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нэмж олгох тухай 222 2016-06-10

Үзэх

28 “Мониполо ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нэмж олгох тухай 221 2016-06-10

Үзэх

29 “Хаанмонгол инвест ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 220 2016-06-10

Үзэх

30 “Даймонд-Очир” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 219 2016-06-10

Үзэх

31 “Удам финаншил” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 218 2016-06-10

Үзэх

32 "Херо финанс" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 217 2016-06-10

Үзэх

33 “Амар капитал ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 216 2016-06-10

Үзэх

34 “Голден хилл партнерс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 215 2016-06-10

Үзэх

35 “Их Монгол Инвестмент” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 214 2016-06-10

Үзэх

36 “Франк фурт капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 213 2016-06-10

Үзэх

37 “СОЁМБО ФИНАНС” ХХК-д Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 212 2016-06-10

Үзэх

38 “Тэгш даян капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 211 2016-06-10

Үзэх

39 “Фрэйндс файнэнс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 210 2016-06-10

Үзэх

40 “Есөн финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 209 2016-06-10

Үзэх

41 “Шинэхэн инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 208 2016-06-10

Үзэх

42 “Жинсолон ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 204 2016-06-10

Үзэх

43 "Рояал фанд" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 195 2016-06-10

Үзэх

44 "Эрхт прогресс" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 188 2016-05-17

Үзэх

45 “Зэт пэй ББСБ ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгож, гадаад валютын арилжаа болон цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 168 2016-05-17

Үзэх

46 "Нэткапитал финанс корпораци ББСБ" ХХК-д банк бус санхүүгийн цахим төлбөр, тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 167 2016-05-17

Үзэх

47 “Даш кредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 166 2016-05-17

Үзэх

48 “Про кредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 165 2016-05-17

Үзэх

49 “Эдванс кредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 164 2016-05-17

Үзэх

50 “Энх файнанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 163 2016-05-17

Үзэх

51 “Сэкюр финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 162 2016-05-17

Үзэх

52 “Дотно финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 161 2016-05-17

Үзэх

53 “Эф эс өү эс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 160 2016-05-17

Үзэх

54 “Инвескор” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 159 2016-05-17

Үзэх

55 “Боломж фонд” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 158 2016-05-17

Үзэх

56 “Хөгжих капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 157 2016-05-17

Үзэх

57 “Есөн шижир инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 156 2016-05-17

Үзэх

58 “Нимон Эй Би” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 155 2016-05-17

Үзэх

59 “Будлан хэнтий” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 154 2016-05-17

Үзэх

60 “Маргад капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 153 2016-05-17

Үзэх

61 " Ти Эн Эн" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 140 2016-05-17

Үзэх

62 "Итгэлт инвест" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 126 2016-04-06

Үзэх

63 “Домог инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээл, факторингийн үйлчилгээ болон гадаад валютын арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 129 2016-04-06

Үзэх

64 “Мобифинанс ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 128 2016-04-06

Үзэх

65 "Энх үүд инвест" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 127 2016-04-06

Үзэх

66 "Та финанс" ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 125 2016-04-06

Үзэх

67 "Хос финанс" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 124 2016-04-06

Үзэх

68 “Юнайтед капитал инвест” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 123 2016-04-06

Үзэх

69 “Эс Эй Жи финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 122 2016-04-06

Үзэх

70 “Хосмөнх инвест ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 109 2016-04-06

Үзэх

71 “Мандалакапитал ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 106 2016-04-06

Үзэх

72 “Хуйса” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 93 2016-03-23

Үзэх

73 “Хай бриж кредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 90 2016-03-23

Үзэх

74 “Паблик кредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээл, гадаад валютын арилжаа, цахим төлбөр тооцоо мөнгөн гуйвуулгын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 89 2016-03-23

Үзэх

75 “Ньюстар финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээл, гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 85 2016-03-23

Үзэх

76 “Дэвжих хөгжил” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 83 2016-03-23

Үзэх

77 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам, заавар батлах тухай 71 2016-03-11

Үзэх

78 “ТДБ секьюритис ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 51 2016-03-04

Үзэх

79 “РУС финанс” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 40 2016-02-24

Үзэх

80 “Гэрэл кредит” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 39 2016-02-24

Үзэх

81 “Рапид капитал” ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 38 2016-02-24

Үзэх

82 “Ди эйч ди жи ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 36 2016-02-24

Үзэх

83 “Соломон инвестментс” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 37 2016-02-24

Үзэх

84 “Ди эйч ди жи ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 36 2016-02-24

Үзэх

85 " Капитал премиум" ХХК-д Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай. 26 2016-01-29

Үзэх

86 "Гурван зуун жар файнанс" ХХК-д Банк бус санхүүгийн төлбөр тооцооны хэрэгсэл гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай. 25 2016-01-29

Үзэх

87 "Сүлдсанхүүгийн нэгдэл" ХХК-д Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай. 24 2016-01-29

Үзэх

88 "Есөн эрдэнэ финанс"ХХК-д Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай. 23 2016-01-29

Үзэх

89 "Тас алмааз" ХХК-д Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай. 22 2016-01-22

Үзэх

90 "Ай Би И Капитал" ХХК-д Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай. 21 2016-01-29

Үзэх

91 "Вагнер ази файнэншиал сервисез" ХХК-д банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 13 2016-01-20

Үзэх