2021 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 "Санхүүгийн зохицуулах хорооны хяналт шалгалтын бодлогын баримт бичиг”-ийг батлах тухай 593 2021-12-22

Үзэх

2 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Максимус капитал ББСБ” ХХК/ 568 2021-12-08

Үзэх

3 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Грийтмонгол финанс ББСБ” ХХК/ 567 2021-12-08

Үзэх

4 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Дэлгэрэн үржих капитал ББСБ” ХХК/ 566 2021-12-08

Үзэх

5 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Би энд Жи финанс ББСБ” ХХК/ 561 2021-12-08

Үзэх

6 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Ресинанс финанс” ХХК/ 562 2021-12-08

Үзэх

7 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Мобифинанс ББСБ” ХХК/ 560 2021-12-08

Үзэх

8 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Таван богд финанс ББСБ” ХХК/ 559 2021-12-08

Үзэх

9 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Энхрэй кэйр” ХХК/ 543 2021-11-24

Үзэх

10 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Ашид капитал ББСБ” ХХК/ 542 2021-11-24

Үзэх

11 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Шинэхэн инвест ББСБ” ХХК/ 541 2021-11-24

Үзэх

12 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Жи эс би капитал ББСБ” ХХК/ 540 2021-11-24

Үзэх

13 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Инвест капитал ББСБ” ХХК/ 530 2021-11-10

Үзэх

14 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Мөстийн өвөр булаг ББСБ” ХХК/ 529 2021-11-10

Үзэх

15 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Итгэл бизнес аргумент ББСБ” ХХК/ 528 2021-11-10

Үзэх

16 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Мөнгөн спонсор ББСБ” ХХК/ 527 2021-11-10

Үзэх

17 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Ди Эй Эс Эс ББСБ” ХХК/ 526 2021-11-10

Үзэх

18 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Гэгээн инвест ББСБ” ХХК/ 525 2021-11-10

Үзэх

19 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Витта инвест ББСБ” ХХК/ 524 2021-11-10

Үзэх

20 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Цагаан сумын гол ББСБ” ХХК/ 523 2021-11-10

Үзэх

21 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Цэгц капитал ББСБ” ХХК/ 522 2021-11-10

Үзэх

22 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Рэнтпэй финанс” ХХК/ 517 2021-11-10

Үзэх

23 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Гэрэл финанс ББСБ” ХХК/ 516 2021-11-10

Үзэх

24 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Кредитех СТМ ББСБ” ХХК/ 515 2021-11-10

Үзэх

25 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Омни капитал ББСБ” ХХК/ 514 2021-11-10

Үзэх

26 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Бэрс финанс ББСБ” ХХК/ 513 2021-11-10

Үзэх

27 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Нэт капитал финанс корпораци ББСБ” ХХК/ 512 2021-11-10

Үзэх

28 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Бичил глобус финанс ББСБ” ХХК/ 486 2021-10-28

Үзэх

29 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Нөмөр кредит ББСБ” ХХК/ 485 2021-10-28

Үзэх

30 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Инвескор ББСБ” ХК/ 484 2021-10-28

Үзэх

31 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“ББМНТ” ХХК/ 483 2021-10-28

Үзэх

32 “Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих журам”-д өөрчлөлт оруулах тухай 385 2021-09-22

Үзэх

33 “Банк бус санхүүгийн байгууллагаас гаргах хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх, түүнд хяналт тавих журам”-ыг батлах тухай 165 2021-04-28

Үзэх

34 Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 441 дүгээр тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 66 2021-02-24

Үзэх

35 “Монгол пасифик ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 458 2021-10-13

Үзэх

36 “Кредит монгол ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжаа, итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 457 2021-10-13

Үзэх

37 “Гялс кредит ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 441 2021-10-13

Үзэх

38 “Тус финтек” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 440 2021-10-13

Үзэх

39 “Вилэнд капитал ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 439 2021-10-13

Үзэх

40 “Омни капитал ББСБ” ХХК-д банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай 438 2021-10-13

Үзэх

41 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Шинэ төгрөг ББСБ” ХХК/ 429 2021-09-22

Үзэх

42 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Вестерн инвестмент фанд ББСБ” ХХК/ 428 2021-09-22

Үзэх

43 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Бриллиант файнанс ББСБ” ХХК/ 427 2021-09-22

Үзэх

44 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Арвинбураат ББСБ” ХХК/ 426 2021-09-22

Үзэх

45 Банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Кредитпрогресс ББСБ” ХХК/ 425 2021-09-22

Үзэх

46 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Өрнөд монгол капитал ББСБ” ХХК / 424 2021-09-22

Үзэх

47 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Сүрэн финанс ББСБ” ХХК/ 423 2021-09-22

Үзэх

48 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Ти Эм Жэй капитал ББСБ” ХХК/ 422 2021-09-22

Үзэх

49 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Стандарт финанс ББСБ” ХХК/ 421 2021-09-22

Үзэх

50 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Анта финанс ББСБ” ХХК/ 420 2021-09-22

Үзэх

51 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Даш кредит ББСБ” ХХК/ 419 2021-09-22

Үзэх

52 Банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Хийморьт найман шарга ББСБ” ХХК/ 418 2021-09-22

Үзэх

53 Банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа, цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Эксклюзив чэнж ББСБ” ХХК/ 417 2021-09-22

Үзэх

54 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Мэжик гранд ББСБ” ХХК/ 416 2021-09-22

Үзэх

55 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Цагаан сумын гол ББСБ” ХХК/ 415 2021-09-22

Үзэх

56 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Их агдир ББСБ” ХХК/ 414 2021-09-22

Үзэх

57 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Ийст-Ийгл ББСБ” ХХК/ 413 2021-09-22

Үзэх

58 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Эрхэс-Эрдэнэ ББСБ” ХХК/ 412 2021-09-22

Үзэх

59 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Эксимфинанс ББСБ” ХХК/ 411 2021-09-22

Үзэх

60 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Шинэ гарц интернэшнл ББСБ” ХХК/ 410 2021-09-22

Үзэх

61 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Цэгцкапитал ББСБ” ХХК/ 409 2021-09-22

Үзэх

62 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Пүрефинанс ББСБ” ХХК/ 408 2021-09-22

Үзэх

63 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Нандиншүтээн финанс ББСБ” ХХК/ 407 2021-09-22

Үзэх

64 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Мөнх орших капитал ББСБ” ХХК/ 406 2021-09-22

Үзэх

65 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Монкор финанс ББСБ” ХХК/ 405 2021-09-22

Үзэх

66 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Алтан зоос капитал ББСБ” ХХК/ 404 2021-09-22

Үзэх

67 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Сүмбэр хорум” ХХК/ 384 2021-09-22

Үзэх

68 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Бат энд Инвест ББСБ” ХХК/ 376 2021-09-08

Үзэх

69 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Гэрэл финанс ББСБ” ХХК/ 336 2021-08-18

Үзэх

70 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Дарь финанс ББСБ” ХХК/ 335 2021-08-18

Үзэх

71 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Жи эс би капитал ББСБ” ХХК/ 334 2021-08-18

Үзэх

72 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Сэкюр финанс ББСБ” ХХК/ 333 2021-08-18

Үзэх

73 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Нэткапитал финанс корпораци ББСБ” ХХК/ 332 2021-08-18

Үзэх

74 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Тайм энд валью ББСБ” ХХК/ 316 2021-07-28

Үзэх

75 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Болорзоос ББСБ” ХХК/ 315 2021-07-28

Үзэх

76 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Мобифинанс ББСБ” ХХК/ 314 2021-07-28

Үзэх

77 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Таван богд финанс” ХХК/ 313 2021-07-28

Үзэх

78 Банк бус санхүүгийн зээл, гадаад валютын арилжаа, цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх, итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Шинэ төгрөг ББСБ” ХХК/ 301 2021-07-07

Үзэх

79 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Кловер ББСБ” ХХК/ 285 2021-07-07

Үзэх

80 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Соломон инвестментс ББСБ” ХХК/ 284 2021-07-07

Үзэх

81 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Хан алтайн нуруу ББСБ” ХХК/ 283 2021-07-07

Үзэх

82 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Сонор финанс ББСБ” ХХК/ 282 2021-07-07

Үзэх

83 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Очир ундраа ОМЗ ББСБ” ХХК/ 281 2021-07-07

Үзэх

84 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Прогресскапитал ББСБ” ХХК/ 280 2021-07-07

Үзэх

85 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Бүрэнфинанс ББСБ” ХХК/ 279 2021-07-07

Үзэх

86 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Тандэм инвэст ББСБ” ХК/ 278 2021-07-07

Үзэх

87 Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлын үед банк бус санхүүгийн байгууллагуудад хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 262 2021-06-23

Үзэх

88 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Зөгий санхүүгийн групп” ХХК/ 261 2021-06-23

Үзэх

89 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Өсөх ундарга финанс” ХХК/ 260 2021-06-23

Үзэх

90 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Энх файнанс ББСБ” ХХК/ 259 2021-06-23

Үзэх

91 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Бизнес-Инвест девелопмент ББСБ” ХХК/ 232 2021-06-11

Үзэх

92 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Ашид арвижих төгрөг” ХХК/ 231 2021-06-11

Үзэх

93 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Ант кредит ББСБ” ХХК/ 201 2021-05-27

Үзэх

94 Банк бус санхүүгийн гадаад валютын арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Жэтфинанс ББСБ” ХХК/ 182 2021-04-28

Үзэх

95 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Жэтфинанс ББСБ” ХХК/ 164 2021-04-28

Үзэх

96 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Ассурер капитал” ХХК/ 163 2021-04-28

Үзэх

97 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Далай сан кредит” ХХК 162 2021-04-28

Үзэх

98 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Баян ундарга кредит” ХХК/ 131 2021-04-14

Үзэх

99 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Ашидголомт ББСБ” ХХК/ 130 2021-04-14

Үзэх

100 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Будлан хэнтий ББСБ” ХХК/ 125 2021-03-26

Үзэх