2022 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Ди эй эс эс ББСБ” ХХК/ 735 2022-12-23

Үзэх

2 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Хасу финанс ББСБ” ХХК/ 734 2022-12-23

Үзэх

3 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Гэрэлт ирээдүй финанс ББСБ” ХХК/ 733 2022-12-23

Үзэх

4 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Хайрхан-Агула ББСБ” ХХК/ 732 2022-12-23

Үзэх

5 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Баян-Агула ББСБ” ХХК/ 731 2022-12-23

Үзэх

6 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Нью-Евро ази ББСБ” ХХК/ 730 2022-12-23

Үзэх

7 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Сэра-Интернэшнл ББСБ” ХХК/ 729 2022-12-23

Үзэх

8 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Азикапитал корпорэйшн ББСБ” ХХК/ 728 2022-12-23

Үзэх

9 “Банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагааны журам”-ын тогтоолын хэрэгжилтийн хугацааг сунгах тухай 711 2022-12-23

Үзэх

10 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Эйсассошиэйтс ББСБ” ХХК/ 710 2022-12-23

Үзэх

11 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Си и си инвестмент ББСБ” ХХК/ 709 2022-12-23

Үзэх

12 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Мандал дижитал кредит ББСБ” ХХК/ 708 2022-12-23

Үзэх

13 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Есөн эрдэнэ финанс ББСБ” ХХК/ 707 2022-12-23

Үзэх

14 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Бэрс финанс ББСБ” ХХК/ 706 2022-12-23

Үзэх

15 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Эрдэнэт өргөө финанс” ХХК/ 705 2022-12-23

Үзэх

16 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Тера финологи” ХХК/ 704 2022-12-23

Үзэх

17 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай 669 2022-12-09

Үзэх

18 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэлээс хасах болон бүртгэх тухай /“Үйзэн ивээлт ББСБ” ХХК/ 668 2022-12-09

Үзэх

19 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Есөн шижир инвест ББСБ” ХХК/ 667 2022-12-09

Үзэх

20 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Мандал дижитал кредит ББСБ” ХХК/ 666 2022-12-09

Үзэх

21 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Улаанбаатар боурс ББСБ” ХХК/ 652 2022-11-25

Үзэх

22 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Товгор алмаз ББСБ” ХХК/ 651 2022-11-25

Үзэх

23 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Таван богд финанс ББСБ” ХХК/ 642 2022-11-25

Үзэх

24 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Булл капитал ББСБ” ХХК/ 641 2022-11-25

Үзэх

25 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Үйзэн ивээлт ББСБ” ХХК/ 640 2022-11-25

Үзэх

26 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Агь нэүлэ солюшн” ХХК/ 639 2022-11-25

Үзэх

27 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Максимус капитал ББСБ” ХХК/ 631 2022-11-09

Үзэх

28 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Праймфин инвест ББСБ” ХХК/ 630 2022-11-09

Үзэх

29 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Сентиллион ББСБ” ХХК/ 629 2022-11-09

Үзэх

30 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Ийст-Ийгл ББСБ” ХХК/ 627 2022-11-09

Үзэх

31 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Жоншин ББСБ” ХХК/ 626 2022-11-09

Үзэх

32 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Ворлд голд ББСБ” ХХК/ 625 2022-11-09

Үзэх

33 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Паблик кредит ББСБ” ХХК/ 624 2022-11-09

Үзэх

34 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Ти энд ди финанс ББСБ” ХХК/ 623 2022-11-09

Үзэх

35 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Мөнх орших капитал ББСБ” ХХК/ 622 2022-11-09

Үзэх

36 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Номт хас ББСБ” ХХК/ 604 2022-10-26

Үзэх

37 Банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Хатан сүлд ББСБ” ХХК/ 603 2022-10-26

Үзэх

38 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Машид дэвжих ББСБ” ХХК/ 599 2022-10-26

Үзэх

39 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Виндблү ББСБ” ХХК/ 598 2022-10-26

Үзэх

40 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Мөнх үзэсгэлэнт гэрэл ББСБ” ХХК/ 575 2022-10-26

Үзэх

41 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Гүн түншлэл ББСБ” ХХК/ 574 2022-10-26

Үзэх

42 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Стюдент инвест нэгдэл ББСБ” ХХК/ 573 2022-10-26

Үзэх

43 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Би Ар системс ББСБ” ХХК/ 572 2022-10-26

Үзэх

44 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“ГДЦД ББСБ” ХХК/ 571 2022-10-26

Үзэх

45 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“ААС-Инвест ББСБ” ХХК/ 570 2022-10-26

Үзэх

46 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Хүрэн бэлчир уул ББСБ” ХХК/ 569 2022-10-26

Үзэх

47 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Шийдэл финанс ББСБ” ХХК/ 561 2022-10-26

Үзэх

48 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Мобифинанс ББСБ” ХХК/ 560 2022-10-26

Үзэх

49 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Тэлмэн хас ББСБ” ХХК/ 559 2022-10-26

Үзэх

50 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Каражат ББСБ” ХХК/ 549 2022-10-14

Үзэх

51 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“И Эс Эй финанс ББСБ” ХХК/ 548 2022-10-14

Үзэх

52 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Ган хүлэг капитал групп ББСБ” ХХК/ 542 2022-10-14

Үзэх

53 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Сэлементс ББСБ” ХХК/ 541 2022-10-14

Үзэх

54 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Дэлгэрфинанс ББСБ” ХХК/ 540 2022-10-14

Үзэх

55 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Гурванбулаг инвест ББСБ” ХХК/ 539 2022-10-14

Үзэх

56 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Тотал файнансе ББСБ” ХХК/ 538 2022-10-14

Үзэх

57 Банк бус санхүүгийн байгууллагаас олгох финтек зээлийн бүтээгдэхүүнд өр, орлогын харьцаа тогтоох тухай 527 2022-10-14

Үзэх

58 “Банк бус санхүүгийн байгууллагуудад зориулсан байгаль орчин, нийгмийн хүчин зүйлтэй холбоотой эрсдэлийн удирдлагын журам боловсруулах үлгэрчилсэн заавар”-ыг батлах тухай 526 2022-10-14

Үзэх

59 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Хатан суудал инвест ББСБ” ХХК/ 525 2022-10-14

Үзэх

60 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Энт кредит инвестмент ББСБ” ХХК/ 524 2022-10-14

Үзэх

61 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Инэлфинанс ББСБ” ХХК/ 490 2022-09-21

Үзэх

62 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Юу жи эй девелопмент финанс ББСБ” ХХК/ 489 2022-09-21

Үзэх

63 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Талын мөнгөн шонхор ББСБ” ХХК/ 488 2022-09-21

Үзэх

64 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Бат эргэх холбоос ББСБ” ХХК/ 487 2022-09-21

Үзэх

65 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Мониполо ББСБ” ХХК/ 486 2022-09-21

Үзэх

66 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Дэвжихфинанс ББСБ” ХХК/ 485 2022-09-21

Үзэх

67 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Хэт-Оргил ББСБ” ХХК/ 484 2022-09-21

Үзэх

68 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Тайж капитал ББСБ” ХХК/ 483 2022-09-21

Үзэх

69 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Хүрэн бэлчир уул ББСБ” ХХК/ 482 2022-09-21

Үзэх

70 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Нэшнлфинанс ББСБ” ХХК/ 481 2022-09-21

Үзэх

71 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Максимакс ББСБ” ХХК/ 480 2022-09-21

Үзэх

72 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Чойжинброс ББСБ” ХХК/ 479 2022-09-21

Үзэх

73 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх, гадаад валютын арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Дошт даймонд ББСБ” ХХК/ 478 2022-09-21

Үзэх

74 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Түмэн-Эрхэс ББСБ” ХХК/ 477 2022-09-21

Үзэх

75 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Кловер ББСБ” ХХК/ 463 2022-09-21

Үзэх

76 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Гэрэлфинанс ББСБ” ХХК/ 462 2022-09-21

Үзэх

77 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Хөгжилфинанс ББСБ” ХХК/ 461 2022-09-21

Үзэх

78 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Аллианс капитал ББСБ” ХХК/ 460 2022-09-21

Үзэх

79 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Жи эс би капитал ББСБ” ХХК/ 459 2022-09-21

Үзэх

80 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Мөнгөнбуудай ББСБ” ХХК/ 458 2022-09-21

Үзэх

81 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Дарь финанс ББСБ” ХХК/ 457 2022-09-21

Үзэх

82 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Ашид капитал ББСБ” ХХК/ 456 2022-09-21

Үзэх

83 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Мөнгөн ундрага финанс ББСБ” ХХК/ 446 2022-08-24

Үзэх

84 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Мөнгөн хөврөлт ББСБ” ХХК/ 445 2022-08-24

Үзэх

85 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Таван богд финанс ББСБ” ХХК/ 441 2022-08-24

Үзэх

86 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Улаанбаатар боурс ББСБ” ХХК/ 438 2022-08-10

Үзэх

87 Банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Хийморьт найман шарга ББСБ” ХХК/ 437 2022-08-10

Үзэх

88 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Бид гялс ББСБ” ХХК/ 436 2022-08-10

Үзэх

89 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Сити-Инвест ББСБ” ХХК/ 435 2022-08-10

Үзэх

90 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Шижир алтан гулдмай ББСБ” ХХК/ 434 2022-08-10

Үзэх

91 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Бүрэн-Инвест ББСБ” ХХК/ 433 2022-08-10

Үзэх

92 “Таван богд финанс ББСБ” ХХК-д “Наран кредит ББСБ” ХХК-ийг нэгтгэхийг зөвшөөрч, “Наран кредит ББСБ” ХХК-ийн банк бус санхүүгийн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 425 2022-08-10

Үзэх

93 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Таван богд финанс ББСБ” ХХК/ 424 2022-08-10

Үзэх

94 Хаалттай өрийн бичгийг бүртгэх тухай /“Зээл эм эн платформ ББСБ” ХХК/ 423 2022-08-10

Үзэх

95 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Үйзэн-Ивээлт ББСБ” ХХК/ 422 2022-08-10

Үзэх

96 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Кэйш флов финанс” ХХК/ 421 2022-08-10

Үзэх

97 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Тотал файнансе ББСБ” ХХК/ 410 2022-07-06

Үзэх

98 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Гэрэлт ирээдүй финанс ББСБ” ХХК/ 409 2022-07-06

Үзэх

99 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Паблик кредит ББСБ” ХХК/ 408 2022-07-06

Үзэх

100 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай /“Сэра интернэшнл ББСБ” ХХК/ 407 2022-07-06

Үзэх