2023 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалт хийх журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай 22 2023-01-13

Үзэх

2 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Нэшнл финанс ББСБ” ХХК/ 75 2023-03-13

Үзэх

3 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай /“Даймондфайнанс ББСБ” ХХК/ 79 2023-03-13

Үзэх

4 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Стюдент инвест нэгдэл ББСБ” ХХК/ 78 2023-03-13

Үзэх

5 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“ГДЦД ББСБ” ХХК/ 77 2023-03-13

Үзэх

6 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Мөнх үзэсгэлэнт гэрэл ББСБ” ХХК/ 76 2023-03-13

Үзэх

7 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Виндблү ББСБ” ХХК/ 74 2023-03-13

Үзэх

8 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Их эрин капитал ББСБ” ХХК/ 67 2023-03-13

Үзэх

9 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Эс Ти Юу финанс” ХХК/ 66 2023-03-13

Үзэх

10 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Цогц зээл” ХХК/ 65 2023-03-13

Үзэх

11 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Суваргын дэл ББСБ” ХХК/ 52 2023-02-08

Үзэх

12 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Максимакс ББСБ” ХХК/ 51 2023-02-08

Үзэх

13 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Эрхэт тэгри шагай” ХХК/ 47 2023-02-08

Үзэх

14 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Тэнүүн сүлд капитал ББСБ” ХХК/ 39 2023-01-25

Үзэх

15 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Эзэн монгол капитал ББСБ” ХХК/ 38 2023-01-25

Үзэх

16 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Мета кредит” ХХК/ 35 2023-01-25

Үзэх

17 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“ХААН банк” ХХК/ 34 2023-01-25

Үзэх

18 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Прогресскапитал ББСБ” ХХК/ 09 2023-01-13

Үзэх

19 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай /“Хурайлан арвижих” ХХК/ 10 2023-01-13

Үзэх

20 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Ди Эй Эм Өү Эй ББСБ” ХХК/ 11 2023-01-13

Үзэх

21 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай /“Инвескор хэтэвч ББСБ” ХХК/ 12 2023-01-13

Үзэх

22 Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай /“Хөвсгөл гео эрдэнэ ББСБ” ХХК/ 19 2023-01-13

Үзэх