2011 оны СЗХ-ны тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Үзэх
1 “Солжир хөгжил” ХЗХ-ны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 200 2011-06-30

Үзэх

2 “Хас чандмань” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 378 2011-12-23

Үзэх

3 “Зонойхэшэгэ” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 377 2011-12-23

Үзэх

4 Өргөн-Эрдэнэ хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 365 2011-12-07

Үзэх

5 Говийн цог хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 364 2011-12-07

Үзэх

6 Ижил хүлэг хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 363 2011-12-07

Үзэх

7 Монгол тэрбумтан хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 362 2011-12-07

Үзэх

8 Гүүдпартнерс хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 361 2011-12-07

Үзэх

9 “Арвижих хас” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 326 2011-11-23

Үзэх

10 “Элват” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 325 2011-11-23

Үзэх

11 “Си Ди Ко” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 324 2011-11-23

Үзэх

12 “Энхмөнх дэлгэр” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 323 2011-11-23

Үзэх

13 “Цогтын хишиг” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 322 2011-11-23

Үзэх

14 “Тэлмэн тэгш хэм” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 321 2011-11-23

Үзэх

15 “Эгбуман зоос” хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 320 2011-11-23

Үзэх

16 “Лхабуян” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 313 2011-11-02

Үзэх

17 “Тонхил хөгжил” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 312 2011-11-02

Үзэх

18 “Онгийн харз” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 311 2011-11-02

Үзэх

19 “Хас баяжих” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 310 2011-11-02

Үзэх

20 “Ирээдүйн зорилт” хоршоонд хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 309 2011-11-02

Үзэх

21 “Дуурлиг-Оч” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 286 2011-10-12

Үзэх

22 “Итгэл-оюу” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 285 2011-10-12

Үзэх

23 “Цогт жанчхүү” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 284 2011-10-12

Үзэх

24 “Ихнаяд кредит” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох 283 2011-10-12

Үзэх

25 “Говийн андууд” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 282 2011-10-12

Үзэх

26 “Рашааны далай” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 281 2011-10-12

Үзэх

27 “Зоос өртөө” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 262 2011-09-14

Үзэх

28 “Траско” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 261 2011-09-14

Үзэх

29 “Дэлүүн бүргэд хайрхан” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 260 2011-09-14

Үзэх

30 “Хасбаян өлзийт” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 240 2011-08-24

Үзэх

31 “Мандах найзууд” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 238 2011-08-24

Үзэх

32 “Төв жас” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 236 2011-08-24

Үзэх

33 “Нугын дэвшил” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 234 2011-08-24

Үзэх

34 “Хяргас хас” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 232 2011-08-24

Үзэх

35 “Говийн чимэг” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 231 2011-08-24

Үзэх

36 Говь инвест” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 230 2011-08-24

Үзэх

37 “Завхан нөхөрлөл” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 217 2011-07-26

Үзэх

38 Манхан хөгжил” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 205 2011-06-30

Үзэх

39 “Өсөн дэвжих Жаргалтхаан” хоршооны хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 204 2011-06-30

Үзэх

40 “Ландо” хоршооны хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 203 2011-06-30

Үзэх

41 “Элпи” хоршооны хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 202 2011-06-30

Үзэх

42 “Финком” хоршооны хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 201 2011-06-30

Үзэх

43 “Элсэн сарнай” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 200 2011-06-30

Үзэх

44 “Алдияр” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 198 2011-06-30

Үзэх

45 “Оргих угтаал” хоршооны хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 197 2011-06-30

Үзэх

46 “Найсдэй” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 196 2011-06-30

Үзэх

47 “Фрейндс инвест” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 158 2011-06-02

Үзэх

48 “Очир төр” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 157 2011-06-02

Үзэх

49 “Малчны хөгжил” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 156 2011-06-02

Үзэх

50 “Дэлүүн бүргэд хайрхан” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 126 2011-05-06

Үзэх

51 “Кварц” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 125 2011-05-06

Үзэх

52 “ЯАХ” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 107 2011-04-21

Үзэх

53 “Баянлхам” хоршооны хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 106 2011-04-21

Үзэх

54 “Их наяд кредит” хоршооны хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 105 2011-04-21

Үзэх

55 “Саруул баян” хоршооны хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 104 2011-04-21

Үзэх

56 “Эвт жаргалант” хоршооны хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 103 2011-04-21

Үзэх

57 “Алтайхаан” хоршооны хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 102 2011-04-21

Үзэх

58 “Баруун отог” хоршооны хадгаламж зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах тухай 101 2011-04-21

Үзэх